n7-078.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
153-154

[s] 153

23 5. 7. Stubbängen.
24 14. 7. Vid Louejoki
25 11. 7. På en asp på stubbängen
26-27 11. 7. I myrtillusrik skog.
28 11. 7. 12. På stenar i "rakka".
29 9. 7. 83. I murkna björkar.
30 11. 7. Håvning längs Louejokis stränder.
31 6. 7. 87. mosse.
32 8: 7. 87. Under barken på gran
33 17. 7. I och under Polyporus på granstammar.
34 17. 7. 104. Under och i barken av döder, ej torra, stående granar.
35 17. 7. 104. I myllan under en gammal murken asp.
36 18. 7. 88. Sållning av vitmossa på myren.
37 18. 7. 88. På små trädsvampar på liggande färska björkstammar.
38 18. 7. 88. På myren.
39 Pisa 16. 7. i en vattensamling
40 19. 7. 104. Sållning av barken av döda liggande granar.
41 17. 7. 81. Vid sållning av liggande aspgrenar med ett slags ticka [?:sana]
42 17. 7. 81. I en färsk granbarrshög.
43 19. 7. I en färsk tallbarrshög.
46 19. 7. 104. I liggande färska björkstammar.
48 17. 7. 81. I murkna björkar.

[s] 154

49 17. 7. 81. Sållning av en upprätt död gran.
50 17. 7. 81. Sållning av barken av gamla döda, stående tallar.
51 17. 7. 104. Under barken av en gammal murken asp.
52 18. 7. 88. Mossen vid dammarna.
53 Pisa 20. 7. I en hög ab ruttnande hö.
55 22. 7. 87. i en grop.
60 21. 7. På tall i Isoloma.
61 20. 7. 136. I färsk renspillning.
62 21. 7. 123. I en ruttnande björksopp.
63 Pisa. sållning av lövförna.
64 10. 7. Håvning av gran på vägen till gölen 69.
66 9. 7. 83. Sållning av gammal tallbark.
68 12. 7. 104. Under barken av en liggande färsk asp.
70 10. 7. Håvning av tall på vägen till gölen 69
71 10. 7. Sållning av löv under videbuskar vid gölen 69.
76 12. 7. 124. I Polyporus på gran.
77 5. 7. 18. Sållning av löv under videbuskar.
81 8. 7. 91. Sållning av granbark
82 7. 7. Sållning av granbark uppför Sorvajoki.
86 6. 7. I gropar.
87 5. 7. 87. Under barken på en död, färsk, liggande tall.
90 Pisa 24. 7. På Salix.

XML file: 

User login

Languages