n7-079.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
155-156

[s] 155

94. 24. 7. Jaatila. Under stenar på Kemi älvs steniga och sandiga stränder
95. 5. 7. 83. På Polyporus på murken björkstubbe,
98. 6. 7. Pisa buskängsmark
99. 10. 7. 83. Under narken på murkna granar
102. 11. 7. Håvning av lövbuskar och blommor längs norra linjen.
103. 8. 7. Sållning av löv i al-Slhuthiopteris [Struthiopteris?] skogen.
104. 7. 7. Pisa I fuktiga hörester.
105. 10. 7. På stranden av gölen 64.
107. 15. 7. Vid Pisajärvi
109. 15. 7. Vid Pisajärvi
110. 6. 7. 83. Håvning av blåbärsris.
113. 24. 7. 104. Under barken på en död sälg.
116. 5. 7. 87. Håvning av blåbärsris
122. 17. 7. 83. På barken av en gran.
130. 16. 7. I gödselstad.
131. 16. 7. I halvtorr hästspillning.

[s] 156

Kaj Stenberg, Pisavaara naturpark, 1951.
[paperilappu, johon painettu luku 120] vita numror.

1-12 Pisavaara, diverse ställen i skog, 18. 6.
13-21 Pisavaara, asp, Populus tremulae, gammal död med lös barr. Svampar under barken (vid roten) 104.
22-25 Pisavaara, tallstubbe och kullfallen stam, 18. 6.
26-29 Pisavaara, stående gran, 14. 6.
30-44 Pisavaara, bränd stubbe 1 1/2 år gammal, 14. 6.
45-48 Pisavaara, gran stående, 18. 6. 104.
49 Pisavaara, Blå jon. 18. 6.
50-61 Pisavaara, blåbär, ljung, 16. 16. 6.
62-70 Pisavaara, myror från gran och stack, 14. 6. 104.
71-73 Pisavaara, markprov, 17. 6. 88.
74-82 Pisavaara, på gräs vid terass dammarna 17. 6. 88.

User login

Languages