n7-092.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
181-182

[s] 181

R. Forsius, 1918.

2315-2316 Hfors, H. E. S. 28. 7.
2317-2326 Karislojo, ex larva (nr. 2325 Hfors) 8-20. 8.
2327-2331 Hfors, Bot. trädg. ur Pontan. viminalisgaller 3-20. 8.
2332-2334 Hfors, 29-30. 8.
2335-2339 Hfors, ur Pontan. viminalisgaller, 15-26. 8.

R. Forsius 1919.
[paperipala, johon painettu luku 139, 1 numero käsinkir.] (bruna lappar sneda siffr.)

1-369 Hfors, Karislojo m. fl. ex larva under vintern på buskarna.
370-373 Hfors, H. E. S. 7-9. 5.
374-383 Hfors, Hoplax träsk 11. 5.
384-402 Hfors, Sandhamn 24. 5.
403-635 Wichtis, Weikkola 1-4. 6.
636-874 Nagu, Grännäs 7-12. 6.
875-959 Nagu, Ängsholmen 13. 6.
960-1008 Nagu, Grännäs, åt Snära bryggan, 14. 6.
1009-1091 Nagu, Ängsholmen 15. 6.
1092-1146 Nagu, Grännäs, Norrgård, Viper, 1104 kl. ur Rhod. rosaegaller. 16. 6.
1147-1155 Nagu, åt N från Grännäs, 16. 6.
1156-1246 Åbo, Runsala 17. 6.

[s] 182

R. Forsius, 1919.

1247-1321 Nagu, Grännäs, 19-22. 6.
1322-1366 Nagu, Grännäs, åt NV till Norrgård åt S & SO till Druckis träsk, 23. 6.
1367-1388 Nagu, Grännäs åt Svid fiskartorpet, 24. 6.
1389-1437 Åbo, Runsala, 25. 6.
1438-1481 Karislojo, S:niemi 27. 6.
1482-1542 Karislojo, Karkkali 28. 6.
1543-1561 Karislojo, S:niemi 28. 6.
1562-1563 Åbo, Runsala, kl. ur bladgallet fr. ek. 30. 6.
1564-1639 Karislojo, S:niemi 30. 6.
1640-1643 Hfors, H. E. S. 4. 7.
1644-1705 Hfors, Munknäs ò omgivningar, 6. 7.
1706-1721 Hfors, H. E. S. 6. 7.
1722-1725 Wichtis, Weikkola parken, 10-15. 7.
1726-1771 Hfors, Djurgården, 9. 7.
1772-1863 Borgå, Korsön, Kardrag, de flesta på havsstränder, 13. 7.
1864-1894 Hfors, H. E. S. å torr backe, 16. 7.
1895-1952 Borgå, jf. 1772 13. 7.
1953-1958 Hfors, H. E. S. nr. 1958 kl. ur ekgaller från Runsala, 18. 7.
1959-1962 Karislojo, S:niemi 18. 7.

XML file: 

User login

Languages