n7-093.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
183-184

[s] 183

R. Forsius, 1919.

1963-2044 Hfors, H. E. S. och bakom Dal, torr skog fuktig skogsäng, 19. 7.
2045-2058 Nagu, Grännäs närä Fiskartorpet, 24. 7.
2059-2060 Borgå s:n, jf. 1772 13. 7.
2061-2062 Nagu, Grännäs, ex larva, 20. 7.
2063-2292 Vichtis Veikkola växl. lokaliteter, de flesta doch å ängsmark, 26-27. 7.
2293-2298 Hfors, H. E. S. 20-25. 7.
2299-2332 Nagu, Grännäs, kl. ur ägg av Gastropacha quercus. 22-25. 7.
2333-2358 Borgå s:n, jf. 1772, 13. 7.
2359-2361 Hfors, på import. tobaksblad fr. Smyrna (Eiler leg.) 1-4. 7.
2362-2365 Hfors, H. E. S. 1-4. 7.
2366-2420 Åbo, Runsala jf. 1437. 25. 7.
2421-2429 Hfors, jf. 2359 4. 8.
2430-2500 Hfors, H. E. S. 8. 8.
2501-2739 Esbo Grankulla fr. stat. till Bad Grankulla, bäck, Träskända park, 10. 8.
2740-2760 Hfors, H. E. S. på området o[?] rosenbuskar 9. 8.
2761-2894 Hfors, H. E. S. omgiv. av svingården, i skogsmark, 10. 8.
2895-3131 Helsinge, fr. Munksnäs pensionat längs ängarna och skogen, över bron mot Alberga 17. 8.

[s] 184

R. Forsius, 1919.

3132-3143 Sveaborg, på trädsvampar på Kommendantön, 18. 8.
3144-3304 Helsinge, Munksnäs puttarna vid pensionatet 17-19. 8.
3305-3311 Sveaborg, på trädsvampar, 22. 8.
3312-3523 Kyrkslätt, Bobäck, stranden av Vitträsk, lundar 23. 8.
3524-3532 Hfors och Helsinge 25-30. 8.
3533-3733 Hfors Munksnäs, ängarna vid pensionatet, 7. 9.
3734-3738 Helsinge ex larva 1-6 9.
3739-3740 Hfors, H. E. S. 1. 9.
3741-3778 Hfors, Munksnäs 14. 9.
3779-3728 Sveaborg, på marken och på trädsvamp. 16. 9.
3729-3918 Helsinge, Hagalund med slaghåv och på svampar, 5. 10.
3919-3923 Hfors, import med bruna bönor 24. 10.
3924-3933 Hfors, import med vita bönor 24. 10.
3934 Hfors, i rum 25. 10.
3935-3936 Helsinge, Hagalund, jf. 3799, 5. 10.
3937-3943 Kyrkslätt, Bobäck, i rum i galler av Aylax hieracii 27. 10.
3944-3945 Helsinge, Munksnäs o[?] Granö ur galler på ek, 31. 10.

XML file: 

User login

Languages