n7-094.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
185-186

[s] 185

R. Forsius 1919.

3946-3956 Hfors, H. E. S., nr 3946 i risgryn 3947 på snö, på myrten i rum, 1-3.11.-2.12.
3957-4012 Esbo, Grankulla, halmlada, myrstack, och under Abies alba i Träskända park, 1. 12.
4013-4017 Helsinge, Hagalund, ur galler, 3. 12.
4018-4020 Kyrkslätt, Bobäck, ur Aylax hieracii galler 9-10. 12.
4021-4044 Helsinge, jf. 4013, 10-11. 12.
4045-4047 Kyrkslätt, jf. 4018 10-20. 12.

R. Forsius, 1920.
(samma lappar som föreg.)
4048-4086 Helsinge & Hfors, ur galler tillhörande Potan. viminalis, kl. i rum, jan.-feb.
4087-4124 Helsinge Hagalund, jf. 4013, jan.-mars.
4125-4148 Helsinge & Hfors, kl. ur diverse galler, jan.-mars.
4149-4178 Hfors, ur galler, till Enura venusta, II-III.
4179-4298 Kyrkslätt, Bobäck jf. 4018, I-II.
4299-4388 Esbo, Grankulla, Träskända, ur galler till Rhodites caninae, I-II.
4389-4406 Hfors, jf. 4149, II-III.
4407-4411 Helsinge jf. 4087, II-III.

[s] 186

R. Forsius, 1920.

4412-4424 Hfors & Esbo, kläckta, II-III.
4425 Helsinge, Hoplax, under en sten, 28. 3.
4426-4437 Helsinge, Hoplax, träsk åt Kottby tills, 2. 4.
4438-4459 Helsinge, Hoplax, träsk åt Kottby nr. 4438-4444 bo i mossa, 4445-4451 under sten i skog, 4452-4457 under sten på ängsmark 5. 4.
4460 Helsinge, Hoplax träsk i stack hos Formica execta, 11. 4.
4461-4478 Hfors, Fredriksberg, H. E. S. på blommande Salix caprea, 16. 4.
4479 Hfors, Fredriksberg, H. E. S. på vägg, 17. 4.
4480-4544 Helsinge, Malm sandgropar nära begravningsplan, 18. 4.
4545-4547 Helsinge, Hoplax träsk under sten, hos Formica execta 18. 4.
4548-4549 Helsinge, Hoplax vid järnvägsbron vid spårvagnshaltpunkten, 21. 4.
4550-4553 Helsinge, Hoplax träsk, ur galler samlade 11 april, (jf 4460) 26. 4.
4554-4622 Helsinge, Hoplax nära spårvagnshaltpunkten i sandgrop nära järnvägsundergång, 2. 5.
4623-4628 Helsinge, jf 4550 1-3. 5.
4629-4666 Hfors, Fredriksberg, Epidemisjukhuset och Dal, de flesta i skog 5. 5.

XML file: 

User login

Languages