n7-098.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
193-194

[s] 193

R. Forsius 1920.

9694-9720 Hfors, H. E. S. 1. 8.
9721-9764 Lappvik ex larva, jf. 9369 31. 7.
9765-9813 Hfors, H. E. S. sandgropen vid korsvägen 3. 8.
9814-9874 Helsinge, Haga, sandgropar och vägen tilll Kottby, 5. 8.
9875-9905 Hfors, Botan. trädg., ett fåtal Sörnäs udde 10. 8.
9906-10037 Wichtis, Weikkola och vägen dit fr. Nummela, 8-9. 8.
10038-10069 Hfors, H. E. S. med omgivn. 14. 8.
10070-10073 Lappvik, Tvärminne zool. st. 13. 8.
10074-10081 Hfors, H. E. S. ex Perrisia epilobi, 12-14. 8.
10082-10107 Hfors, Bot. trädgården, 17. 8.
10108-10111 Helsinge, Malm, 15. 8.
10112-10136 Hfors, Bot. trädgården, 19. 8.
10137-10140 Hfors, jf. 10074, 18-19. 8.
10141-10143 Hfors, H. E. S. 20. 8.
10144-10257 Helsinge, Malm och vägen till Gammelstaden 22. 8.
10258-10394 Helsinge, Haga, vägen åt Kottby till, 21. 8.
10395-10398 Helsinge, Malm, hos Hirundo riparia, 22. 8.
10399-10420 Wichtis, Veikkola, jf. 9906. 8-9. 8. nr. 10399, Hfors, ex larva.

[s] 194

R. Forsius, 1920.

10421-10425 Hfors, ex larva 8-9. 9.
10426-10442 Wichtis, Pakais, på fuktig äng, 4-5. 9.
10443-10510 Helsinge, Hoplax, 2. 9.
10511-10523 Hfors, H. E. S. på vägg 7-10. 9.
10524-10525 Karislojo, S:niemi, 10524 Trichiocampus aeneus, 2 ggr. överligggande, 10525 bohylsa av Megachile ericetorum fr. ladugårds vägg (Rolf.) 2. 9.
10526-10569 Hfors, H. E. S., på gammal ved, 12. 9.
10570-10571 Helsinge, Hoplax, ur galler på Pimpin. saxifraga, 16. 9.
10572-10575 Hfors, H. E. S., på väggar och vedstaplar 16-18. 9.
10576-10648 Helsinge, Hoplax, vägen till Kottby och skogen kring Haga villastad 19. 9.
10649-10710 Helsinge, Hoplax jf. 10443 2. 9.
10711-10727 Hfors, H. E. S. 10. 9. - 1. 10.
10728-10733 Helsinge, Dickursby, Ånäs försöksanstalt, 3. 10.
10734-10738 Hfors, H. E. S. 20-30. 9.
10739-10741 Helsinge, Hoplax ur galler av Salizom.[?] pimpinellae. Gallerna samlade 18. 9. , 25-30. 9.
10742-10747 Hfors, H. E. S. på gården, 4-15. 10.

XML file: 

User login

Languages