n7-099.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
195-196

[s] 195

R. Forsius 1921.
(lapparna forts. fr. föreg. år) (bruna lappar, sneda siffror)

10748-10830 Lojo, Jalassaari, ur Scorzonera humilis jf. 9243, 3-20. 1.
10831-10833 Lojo, Jalassaari, parasit hos föreg., 10-20. 1.
10834-10835 Hfors, H. E. S. ur Pont. cuprea galler 18-21. 1.
10836 Hfors, Sörnäs, ur Rhopal. tanaceticola 20. 1.
10837-10839 Helsinge, Haga, ur Schiromyia pimpinellae 15-21. 1.
10840-10850 Helsinge, Haga, ur Schiromyia pimpinellae 21-28. 1.
10851 Hfors, Botan. trädg. ur Pont. viminalis 24. 1.
10852 Hfors, jf. 10834, 25. 1.
10853-10854 Hfors, jf. 10836, 21-28. 1.
10855-10863 Hfors, ex larva, I-II.
10864-10869 Hfors, Bot. trädg. växthus, 12. 3.
10870-10872 Helsinge, Haga, sandgrop, 25. 3.
10873-10921 Helsinge, Haga, ur grankottar, intagna i rum 27-31. 3.
10922-10929
10930-10943 Hfors, H. E. S. Andrena clarkella, 2-6. 4.
10944-11004 Helsinge, Haga, vägen åt Kottby till 10. 4.
11005-11011 Helsinge, Haga, vägen åt Kottby till 16. 4.
11012-11053 Helsinge, ur grankottar fr. Malm och Haga nr. 11049-11050 ur Ernobius, 10-16. 4.

[s] 196

R. Forsius 1921.

11060-11062 Helsinge, Malm, 3. 4.
11063-11070 Helsinge, Munksnäs ur Sambucus-stjälk (kl. i rum) intagen 25.3.1921., 15-16. 4.
11071-11076 Helsinge, Munksnäs ur Centaurea jacea korgar insamlade 25.3. 10-20. 4.
11077-11078 Hfors, på fönster 14-15. 4.
11079-11918 Helsinge, Haga, vägen åt Kottby till 20. 4.
11119-11148 Helsinge, Haga, ur grankottar, 16-20. 4.
11149-11153 Helsinge, Munksnäs ur Centaureakorgar 17-20. 4.
11154-11158 Helsinge, Malm, ur Isosoma-galler 17-20. 4.
11159-11170 Hfors, H. E. S. 21. 4.
11171-11218 Helsinge, Haga, vägen åt Kottby 22. 4.
11219-11244
11245-11307 Helsinge, Haga, 24. 4.
11308-11320 Hfors, H. E. S. 23. 4.
11321-11362 Helsinge, Haga, 27. 4.
11363-11365 (Helsingfors H. E. S.) skadegörare i en från Argentina härstammande insektsamling, 26. 4.
11366-11374 Helsingfors H. E. S. 26. 4.
11375-11398 Helsinge, ur grankottar, 20-25. 4.
11399-11405 Helsinge, ur Centaurea holkar, 21-26. 4.
11406-11413 Helsinge, Malm, ur Isosoma-galler, 21-26. 4.

XML file: 

User login

Languages