n7-139.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
275-276

[s] 275

R. Frey 1957-58-59
(tegelröda nummerlappar med sträck ovan nummern)

[numeroiden yläpuolella viiva]
2750-2797 Pargas, Prästgårdsviken, skogslund vid stranden, hassel etc. 17. 7. 1959
2798-2829 Pargas, Prästgårdsviken, stenig strand, 17. 7. 1959
2830 Pargas, Munkvik, 20. 7. 1959
2831-2832 Pargas, Stormälö, Phragmites, 23. 7. 1959
2833-2885 Pargas, Prästgårdsviken, lund, 24. 7. 1959
2886-2892 Pargas, Prästgårdsviken, (se Tabernaen) 24. 7. 1959
2893 Pargas, Munkvik, 27. 7. 1959
2894 H: fors, i rum, 28. 8. 1959
2895 H: fors, på fönster, 29. 8. 1959
2896-2898 Vichtis, Päivölä, åsen, ljung, 11. 8. 1959
2899-2945 Vichtis, Päivölä, sjöstrand, sand, Phragmites, 11. 8. 1959
2946-2973 Vichtis, Päivölä, bergsbrant, lund, 14. 8. 1959
2974-2977 Vichtis, Päivölä, 12. 8. 1959
2978-2989 Vichtis, Päivölä, Luantola-lunden, 19. 8. 1959
2990-2992 H: fors, fönster, 10. 9. 1959
2993-3043 Pargas, Munkvik, Prästgårdsviken (S. Tabernaen.) 24. 7. 1959

[s] 276

R. Frey 1957-59
(tegelröda nummerlappar med sträck ovan nummern)

[numeroiden yläpuolella viiva]
3044-3144 Pargas, Prästgårdsviken, strandlund 17. 9. 1959
3145-3169 Vånå, ek- hassellund, 15. 7. 1959
3170-3216 Pargas, Munkvik, krikondunge, strand, 10. 7. 1959
3217-3220 Pargas, Munkvik, havstrand, 18. 7. 1959
3221-3234 Pargas, Munkvik, havstrand, 18. 7. 1959
3239-3258 Pargas, Munkvik, havstrand, 18. 7.1959
3259-3291 Vichtis, Päivölä, Luantola, käll-lunden, 19. 8. 1959 föstörd!?
3292-3417 Vichtis, Päivölä, bergsbrant-lund 14. 8. 1959
3418-3441 Vichtis, Päivölä, stranden av Hemtijärvi[?] 21. 8. 1959
3442-3471 Vichtis, Päivölä, sjöstrand, Phragmites saml. 11. 8. 1959
3472-3527 Vichtis, Päivölä, bergsbrant-lund 14. 8. 1959 (hym. etc.)

XML file: 

User login

Languages