n7-138.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
273-274

[s] 273

W. Hellén, Åland, H:fors 1958.

[blågrå nummerlappar)

1889-1909 H:fors: Degerö 29. 8. 1958
1910-1934 H:fors: Fredriksbergs kärr, 30. 8. 1958
1935-2071 Hammarlard, Äppelö, lövängar 11. 7. 1958

[s] 274

R. Frey 1957-1958-1959

forts. fr. s. 269 (tegelröda nr. med sträck ovan nummern)
[viiva tämän sivun numeroiden yläpuolella]
2386-2389 H:fors, Bot. trädg. bakgård, i fälla, 20. 11. 1958
2390 H:fors, Bot. trädg. i fälla, 28. 11. 1958
2391-2407 Hoplax, 10. V. 1959
2408-2443 Helsinge Ö-om Kallvik, lund, 13. 5. 1959
2444-2459 Grankulla, 17. 5. 1959
2460 Grankulla, 3. 5. 1959
2461-2462 H:fors, ur mull, kl. 8. IV. 1959
2463-2513 Grankulla, 21. 6. 1959
2514-2531 Pargas, Munkvik, under täta krikon och plommon buskager, 10. 7. 1959
2532-2650 Pargas, Munkvik, 11. 7. 1959
2651-2664 Pargas, Munkvik, nära stranden 13. 7. 1959
2665-2678 Pargas, träskviken, lund, 13. 7. 1959
2679-2725 Vånå (Pargas) ek - hassel - lund vid östra färjstället, 15. 7. 1959
2726-2741 Vånå havsstrand, 15. 7. 1959
2742-2749 Pargas, Munkvik, havsstrand, 16. 7. 1959

User login

Languages