n7-145.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
287-288

[s] 287

P. Palmgren 1960 Austria, Tyrolen
[esimerkkilappu, jossa painettu luku 499] (gula nummerlappar)

1-13 Tyrolen, Obergurgl På cembra tall i Larix-P. cembra skog vid Timmelsjoch-vägens början 13. 6. 1960
14-15 Kramsach-Rofangebirge. Sluttningar. Petzach-Kogl i granbokblandskog. 18. 6. 1960
16 Kramsach-Rofangebirge. Gran-tall-bok skog med Erica carnea ovanför Krummer See 17. 6. 1960
17-20 Kramsach-Rofangebirge. Acherain. Bokskog NE om byn 700 m. 17. 6. 1960
21-46 Kramsach-Rofangebirge. Acherain. Glänta i bokskog NE om byn 700 m 17. 6. 1960
47-50 Kramsach-Rofangebirge. Acherain. Bokskog NE om byn 17. 6. 1960
51-68 Innsbruck. Ovanför Hungerburg i buskskog. 15. 6. 1960
69-80 Tyrolen, Sydhant NE om byn 700 m 17. 6. 1960
81-96 Obergurgl. Rotmoosdalen från Schönwiesalm 1 km uppåt dalen under stenar 11. 6. 1960
97 Obergurgl. Pirschüttebuhel. Övre cembra-regionen, slaghåv på Rhododendron m.m. 12. 6. 1960
98 Obergurgl. 9-13. 6. 1960

[s] 288

P. Palmgren 1960 Austria

99 Obergurgl. Betesmark i cembra-zonen 9. 6. 1960
100-102 Syd-Tyrolen Sella Joch. Vid liten backe, alpängarna 2250 m. 21. 6. 1960
103-106 Kramsach-Rofangebirge. Almängar och nedersta [tyhjä kohta]-zonen vid Zirein-Alm (1700 m) 18. 6. 1960
107-110 Kramsach-Rofangebirge. Acherain. Bokskog. NE om byn 17. 6. 1960
111-128 Kramsach-Rofangebirge. Acherain glänta i bokskog NE om byn 700 m 17. 6. 1960
129-141 Kramsach. Sluttningen av Petzach-Kogl i gran-bok-blandskog 18. 6. 1960
142-148 Innsbruck. I buskskog ovanför Hungerburg, på marken, i klippspringor etc. 15. 6. 1960
149-153 Innsbruck. Bergsluttningar. N om Hötting ända till övre delen av Abies och Fagus zonen 9. 6. 1960
154-163 Obergurgl. Larix-skogen vid början av Timmelsjoch-vägen 13. 6. 1960

XML file: 

User login

Languages