n7-146.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
289-290

[s] 289

P. Palmgren 1960 Austria. Tyrolen

164-183 Obergurgl. W om Gurgler-Ache, på betesmarker på byns höjd, delvis under ko-gödsel. 13. 6. 1960
184-188 Obergurgl. Vid små rännilar i de feta hem-ängarna. 13. 6. 1960
189-191 Obergurgl. Övre gränsen av almängarna (nära p. 2825) mellan Königsthal och Verwallthal 13. 6. 1960
192-193 Obergurgl. I övre cembra regionen fritt på marken 12. 6. 1960
194-196 Kramsach-Rofangebirge, Vid bäcken nära Petzach-Alm 16. 6. 1960
197-198 Kramsach-Rofangebirge. Acherain. Sydbrant NE om byn 700 m 17. 6. 1960
199-205 Kramsach-Rofangebirge. Acherain. Bokskog NE om byn 700 m 17. 6. 1960
206 Kramsach. Acherain. I rännil som kommer ut ur marken nära Krummer See 17. 6. 1960

[s] 290

P. Palmgren 1960 Austria. Tyrolen

207-210 Rofangebirge. Söder om Petzach-Kogl på 700 m, i gran-bokskog, sållning. 16. 6. 1960
211-212 Obergurgl. Rotmoosdalen, från Schönwieshütte → 1 km uppåt dalen, på ängs-, hed-mark 11. 6. 1960
213-214 Obergurgl. 9. 6. 1960
215-218 Obergurgl. Bland stenarna ovanför Rotmoosgletscherns tunga (2500 m) 11. 6. 1960
219-225 Obergurgl. Pirschhütt-Buhel Övre cembra-regionen. Sållat från förnan 12. 6. 1960
226-232 Obergurgl. Betesmarker på 2200 m. höjd. W om Gurgler-Ache 9. 6. 1960
233-238 Acherain vid Rattenberg 16. 6. 1960
239-243 Kramsach. Acherain. Bokskog NE om byn 17. 6. 1960
244-247 Rofangebirge. Liten Carex-sump. vid vägen Acherain-Bayreuth-Hütte vid undre almängarna. 18. 6. 1960

XML file: 

User login

Languages