n7-147.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
291-292

[s] 291

P. Palmgren 1960
Austria, Tyrolen

248-259 Italia, Bozen, Sella Joch, Karstlandskap mellan Sella W-rand och hotellet 22. 6. 1960
260-263 Innsbruck. I buskskog ovanför Hungerburg, med såll. 15. 6. 1960
264-274 Innsbruck. Skog nära Hötting (Picea, Abies, Fagus, Taxus) 400 m över staden. Sållning 7. 6. 1960
275-300 Kramsach-Rofangebirge 16-18. 6. 1960
301-315 Obergurgl. Betesmarker på 2000 m. höjd W om Gurgler Ache 9. 6. 1960
316-335 Obergurgl. Högre, steniga almängar (2700 m) på S-sidan av Königsthal 13. 6. 1960
336-338 Obergurgl. Övre cembra- zonen 12. 6. 1960
339-344 Innsbruck. Skog nära Hötting (Picea, Abies, Fagus, Taxus) 400 m över staden. Sållning 7. 6. 1960
345-346 Kramsach, Archerain. Sluttningen av Petzach-Kogl i granbokblandskog 18. 6. 1960

[s] 292

P. Palmgren 1960
Austria, Tyrolen

347-348 Innsbruck. Bergssluttningen N om Hötting, ända till övre delen av Abies och Fagus zonen 7. 6. 1960
349-357 Obergurgl. Pirschhüttlbuhel, övre cembra-regionen, slaghåv på Rhododendron m.m. 12. 6. 1960
358-360 Obergurgl. Vid små rännilar i de feta hemängarna. 13. 6. 1960
361 Rofangebirge. Petzach-Kogl gran - bok - skog 700 m. sållning 16. 6. 1960
362-365 Obergurgl. E- stranden av Gurgler-Ache i multnande växtdelar under klippbrant 10. 6. 1960
366 Italia. Sella Joch. Alpina ängar 2250 m 21. 6. 1960
367 Italia. Sella Joch. Längs bäckfåra i almängarna. 22. 6. 1960
368 Obergurgl. Larix- skogen vid början av Timmels-Joch vägen 13. 6. 1960

XML file: 

User login

Languages