n7-148.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
293, 296

[s] 293

P. Palmgren 1960
Austria, Tyrolen

369 Rofangebirge. Almängar mellan Petzach- och Ludoi-almarna 18. 6. 1960
370 Obergurgl. Högre bergsängar med lösa stenar 2400 m. NE om Rotmoos-gletscherns tunga 11. 6. 1960
371 Italia. Sella Joch. Sluttning med Rhododendron, Vacc. myrtillus etc. 22. 6. 1960
372 Italia. Sella Joch. Sluttning med Rhododendron, V. myrtillus etc. 22. 6. 1960
373-374 Rofangebirge. Almängar mellan Petzach- och Bayreuth almarna i gräs 16. 6. 1960
375-385 Innsbruck. Bergssluttningen N. om Hötting, ända till övre delen av Abies- och Fagus-skogen 7. 6. 1960
386-403 Rofangebirge. Liten Carex-sump vid vägen Acherain - Bayreuth - Hütte vid undre almängarna 18. 6. 1960
404-406 Innsbruck ovanför Hungerburg i buskskog 15. 6. 1960

[s] 296 [välistä puuttuu sivu]

P. Palgren 1960
Austria, Tyrolen

407-411 Rofangebirge. S-sluttningen av Petzach - Kogl, på 700 m - 1000 m gran - bokskog, slaghåv 16. 6. 1960
412-414 Italia Sella Joch Ängar med glest cembra-bestånd NE om Langlufel 2300 m 23. 6. 1960
415-417 Italia Sella Joch. Friska almängar med högt gräs 22. 6. 1960
418-424 Italia Sella Joch. I Rhododendron, Vacc. myrtillus etc. på sluttning 22. 6. 1960
425-439 Italia. Sella Joch. Alpina ängar delvis under stenar 2250 m 21. 6. 1960
440 Innsbruck I buskskog ovanför Hungerburg, på marken i klippspringor 15. 6. 1960
441-443 Innsbruck, I buskskog ovanför Hungerburg, med såll 15. 6. 1960
444 Rofangebirge. Vid vägen Acherain - Bayreyth - Hütte; nära skogsgränsen, i granskog under och på buskar och fallna grenar 18. 6. 1960

XML file: 

User login

Languages