n7-149.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
297-298

[s] 297

P. Palmgren 1960
Austria, Tyrolen

445-446 Italia, Sella Joch Längs bäckfåra i almängarna 22. 6. 1960
447-448 Obergurgl. Högre bergsängar med lösa stenar 2400 m NE om Rotmoos - gletscherns tunga 11. 6. 1960
449 Obergurgl. Sållning bland Loiseleuria, Cladonia etc. på 2650 m höjd N om Verwallthal. 13. 6. 1960
450 Rofangebirge. Almängar mellan Petzach- och Ludoi-almarna 1400-1500 m 18. 6. 1960
451-462 Italia, Sella Joch. Under fjolårsfårspillning nedan för Sella W-wand 26. 6. 1960
463-482 Obergurgl. Sållat i gles cembraskog under Rhododendron ferrug. Vacc. myrtillus m. m. 4. 6. 1960
483-490 Obergurgl. Lägre, magra almängar på S- sluttningen av Königsthal 2 400m 13. 6. 1960
495-498 Obergurgl. E -stranden av Gurgler - Ache i multnande växt delar under klippbrant 10. 6. 1960

[s] 298

W. Hellen 1960
[sininen mallilappu, jossa painettu alleviivattu numero 6584. 1. nro käsinkirj.] (blågrå numror)

1-20 Helsinge Mellungsby 7. 5. 1960
21-58 Helsinge Mellungsby 14. 5. 1960
59-111 Munksnäs 15. 5. 1960
112-161 Helsingfors Fredriksberg kärr 16. 5. 1960
162-217 Helsinge Mellungsby 20. 5. 1960
218-243 Urjala, Matku. Lund, kärr 26. 5. 1960
244-283 Helsinge, Mellungsby 3. 6. 1960
284-285 Helsingfors
286 Helsingfors (Tuomikoski)
287-328 Helsingfors Kottby 4. 6. 1960
329-376 Helsinge Mellungsby 9. 6. 1960
377-417 Helsingfors Kottby 24. 7. 1960
418-432 Parikkala 9. 7. 1960
433-499 Parikkala Tarvassaari 10. 7. 1960
500-528 Parikkala Larix 11. 7. 1960
529-563 Parikkala 12. 7. 1960
564-624 Parikkala 13. 7. 1960
625-689 Parikkala 14. 7. 1960
690-808 Punkasalmi 15. 7. 1960
809-929 Parikkala 16. 7. 1960
930-973 Parikkala ängar 17. 7. 1960

User login

Languages