n1-080.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
154-155

[s 154]
Alla insektordn.
Inberg 1861. Ryska Lappmarken
[kaikkien näytenumeroiden yli kulkee poikittainen vinoviiva]

267 Kola
268-269 Knjäsa
270 Kantalaks
241-272 Imandra
273-274 Knäsa
275-278 Imandra
279-281 Knäsa
282-283 Imandra
283-289 Knäsa
290-292 Aug. 15. Kantalaks
293 Keret (e pupa d. 16. Aug.)
294-295 Aug. 12. Imandra
296-313 Aug. 18.-20. Knäsa
314-321 Aug. 22. Kuusamo
322-323 Aug. 30. Pudasjärvi
324 Kaitajärvi [korj: Kaisajärvi?]
325-356 Pudasjärvi
357-361 Sept. 17. Laihela
362-371 Sept. 5. Ijo
372 Laihela
373 Pudasjärvi
374 Laihela
375 Pudasjärvi
376 Pudasjärvi
377 Ijo
378 Pudasjärvi
505-527 Ruovesi
528-577 Laihela
578-585 Kristinastad
586-591 Kalajoki
592-597 Ruovesi
598 Laihela
599-602 H:fors
603 Ångfart. Aura
604-632 Kexholm

[s 155]
Alla ins. ordn.
Helsinge 1864 A. Palmén

no blå med blått streck inunder
ss. 1868

Helsinge (Jollas) Palmén
3711-3732 Juni 15. på Jollas
3733-3885 Juni 16.
3886-3941 Juni 17.
3942-3984 Juni 18.
3985-4027 Juni 19.
4028-4080 Juni 21.
4081-4129 Juni 20.
4130-4158 Juni 22.
4159-4192 Juni 23. Österängen
4193-4240 Juni 24. Brändholmen & Vårdö
4241-4261 Juni 29.
4262-4323 Juni 30.
4324-4330 Juli 1.-3.
4331-4353 Juli 4.
4354-4381 Juli 5.
4382-4392 Juli 6.
4393-4410 Juli 7.
4411-4433 Juli 8.
4434-4480 Juli 9.-11.
4481-4555 början af Juni H:fors
4556-4607 omkr. d. 10. Juni H:fors
4608-4648 på senhösten Oktober bl. mossa vid Dickursby
[sivu taittunut] på de flesta 4481-4648 utsatt men ej på all
parallel nummer med utsatt lokal! på alla
4481-4522 Fagervik medl. af Juli
4523-4846 Eriksberg i Uskela, under senare delen af Juli

User login

Languages