n1-081.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
156-167

[s] 156

Coleoptera
J. Sahlberg. 1869. Ryska Karelen

Ljusröda lappar med skrifna numror.

Ryska Karelen, J. Sahlberg. 1869

(Tryckta numror)

Coleoptera

1-3 Juni 7. Mohla socken, vid Yskjärvi.
4-15 Juni 8. Pyhäjärvi socken, vid Toubila. (15. med Formica fuliginosa)
16-32 Juni 9. Kexholm (16-20 under stenar vid Wuoxen)
33-50 Juni 10. Kexholm (50 i döda uppkastade exx. Paludina Listeri vid Wuoxen)
51-53 Juni 11. Kexholm
54-57 Juni 12. Kexholm på en gammal ladvägg.
58-68 Juni 12. Kexholm invid Ladoga strand.
69 Juni 12. Kexholm i en liten källa.
70-89 Juni 12. Kexholm Kolanniemi.
90-100 Juni 13. Kexholm.
101-137 Juni 14. Konevits vid Ladoga strand.
(138-159 Juni 15. Schlűsseburg)
160-165 Juni 16. Svirs stränder.
166-185 Juni 17. Petrosavodsk
186-236 Juni 18. Petrosavodsk
237-274 Juni 19. Petrosavodsk
275-325 Juni 20. Petrosavodsk

[s] 157

Coleoptera
Ryska Karelen. 1869. J. Sahlberg

326-381 Juni 22. Petrosawodsk
382-384 Juni 23. Petrosawodsk
384-425 Juni 23. Jalguba (384-393 på blommande Rönn, 394-411 Onega strand, 412 på unga Aspar.)
426-487 Juni 24. Jalguba (442-443 under Aspbark, 457-458 med Formica fuliginosa en liten Aleocharid likaså, 483 på Rosa carelia, 486 med Form. domin)
488-589 Juni 25. Jalguba (510 på en bergsluttning, 529-534 i björk- och asp-svampar, 560-570 med Formica rufa.)
590-600 Juni 26. emellan Jalguba och Petrosavodsk.
601-605 Juni 26. Petrosavodsk
605-618 Juni 27. Petrosavodsk (607-608 på Salices, 609 på Polygonum bistorta, 610 på ett sumpigt ställe)
619-667 Juni 28. Petrosavodsk (664-667 på fuktiga ängar)
668 Juni 29. Petrosavodsk
669-701 Juni 30. emellan Petrosavodsk och Tiudie (669 Kontschosero Koselma vid vattenqvarn, 670-675 Kontschosero under stenar, 683-695 Wornova, 697 under Aspbark.)

XML file: 

User login

Languages