n1-082.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
158-159

[s 158]
Coleoptera
J. Sahlberg. 1869. ryska Karelen

702-752 Juli 1. Tiudie (722-739 i ett skogskärr vid Gluhi-lampi, 742-744 i lergrafvar)
753-832 Juli 2. Tiudie (767 under Aspbark, 786-788 i Särkilampi träsk, 798-799 Tiuti-lampi, 806 på Asp, 801 våt äng)
834-892 Juli 3. Tiudie (891 fuktig äng)
893-915 Juli 4. Tiudie (896, 899, 904, 905 och 909 i Gluhi-lampi, 910 under stenar i forsen, 894 i en lergrop)
916-951 Juli 5. Svätnavlok (949-951 i svamp)
952-984 Juli 6. Svätnavlok (959-961 med Formica rufa)
985-1017 Juli 7. Juustjärvi (1000-1004 under mossa, 1014[?] under Tall-bark, 1006-1008 vid sjöstrand, 1009 i björksaft 1010 på fuktig äng i gräs)
1018 Tiudie
1019 Juli 6. med Formica rufa
1020-1047 Juli 8. Juustjärvi (1028-1032 på gungfly vid sjöstrand)
1048-1057 Juli 9. Juustjärvi (1049-1057 vid sjön)

[s 159]
Coleoptera
ryska Karelen 1869 Sahlberg

1058-1059 Juli 10. Kumsjärvi nära Juustjärvi
1060-1088 Juli 10. Ahvenjärvi (1071-1072 på fuktig äng, 1079 med Form. fulig)
1089-1131 Juli 11. Maaselkä (1103 i spillning, 1104 i håf nära gård, 1128 i Cegosero[?] sjö)
1132-1180 Juli 12. Maaselkä (1164-1166 på våta ställen, 1167-1168 under mossa)
1181 Juli 13. Maaselkä
1182-1219 Juli 14. Paadana (1182-1193 i spillning, 1219 på fuktig äng)
1220-1239 Juli 15. Paadana (1234-1239 på fuktig äng)
1240-1246 Juli 16. Paadana vid Cegosero strand
1247-1260 Juli 16.-19. trakten af Cegosero (1248-1252, 1257-1258 Saaris, 1255-1256 Paadana)
1261-1262 Juli 20. Säkehä [?]
1263-1278 Juli 21. Wojatsch (1275-1276 vid flodstranden, 1272 bland gräs)
1279-1316 Juli 22. Wojatsch (1283-1307 under stenar och löf vid flod och sjöstranden, 1308 i svamp 1316 på en trädstam)

XML file: 

User login

Languages