n1-083.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
160-161

[s] 160

Coleoptera

J. Sahlberg 1969 ryska Karelen

1317-1367 Juli 23. Parantava vid Wigfloden (1332-1333) å sandig strand, 1334-1343 fuktig äng, 1358 vid en bäck)
1368-1374 Juli 24. Matkatsch vid Wig
1375-1383 Juli 25. Soroka (1375-1381 vid hafsstranden 1377-1380 under Fucus)
1384-1409 Juli 27. Tschuja på hafstrands ängar (1387 allm)
1410-1416 Juli 28. Tschuja
1417 Juli 29. emellan Tschuja och Kem på en hafsklippa und. Fucus )
1418-1425 Juli 29. Kem.
1426-1463 Juli 30. Kem. (1426 under Fucus 1444-1445 under stenar vid hafstranden, 1426-1463 i svamp)
1464 Juli 31. Kem.
1465-1478 Augusti 1. Keliak holme (1465-1471 i små vattensamlingar på bergets topp, 1472-1473 i Ren. spilling, 1474 vid hafstranden 1475-1478 under Fucus )
1479-1486 Augusti 2. Tschuja (1479-1486 i spillning)
1487-1510 Augusti 2. på en liten holme en mil föder om Tschuja under Fucus et [?: sana] (1491 allm)
1511-1532 Augusti 3. Soroka vid hafssftränden, Aleschariderna et [?: sana] under Fucus
1533-1534 Augusti 4. Soroka

[s] 161

Coleoptera

ryska Karelen 1869 Sahlberg

1535-1550 Augusti 4. Soroka (1535-1539 under stenar på en sandig backe, resten vid hafsstranden)
1551-1552 Augusti 5. Suma
1553-1556 Augusti 6. Emellan Sum- och Wigsjön
1557-1565 Augusti 7. En holme i Wigsjön
1566-1576 Augusti 8. Matkajärvi med håf
1577-1586 Augusti 11. Perguba (1583, 1584 i svampa, 1585-1586 på Angelica )
1587-1589 Augusti 12. Perguba
1590-1600 Augusti 13. Tiudie
1601-1649 Augusti 14. Tiudie (1645 å våt äng)
1650-1651 Augusti 15. Tiudie
1652-1655, 1660 Augusti 16. Kivatsch (1660 i svamp)
1556-1688 Augusti 16. Kontschosero (1685 på Artemisia Absinthium, 1681-1688 bland Lping [?: vuosiluvut, sana]
1689-1695 Augusti 17. Dvoretz
1696-1742 Augusti 18. Dvoretz 1730 på Boletus
1743-1775 Augusti 19. Dvoretz (1740-1775 under aspbark)
1776-1793 Augusti 20. Dvoretz (1792 emellan rötterna af Carex vesicaria på ett mycket sankt jernhaltigt kärr.)
1794-1809 Augusti 21. Kontchosero (1803-1808 under stenar å en sandig backe)
1810-1813 Augusti 22. Koselma närä Kontschosero

XML file: 

User login

Languages