n1-087.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
168-169

[s 168]

Diptera
J. Sahlberg 1869 Ryska Karelen

162-201 Juni 25. Jalguba (163 på marken bland stickor och ris)
202-207 Juni 26. mellan Jalguba och Petrosawodsk
208-216 Juni 27. Petrosawodsk
217-232 Juni 28. Petrosawodsk
233-247 Juli 1. Tiudie
248-270 Juli 2. Tiudie (248-249 på gungfly vid Tiuti lampi, 250 på Pteris aquil.)
271-296 Juli 3. Tiudie
297-303 Juli 4. Tiudie
304-314 Juli 5. Svätnavlok
315-337 Juli 6. Svätnavlok
338-350 Juli 7. Juustjärvi
351-364 Juli 8. Juustjärvi
365-369 Juli 9.-10. mellan Juustjärvi och Ahvenjärvi
370-379 Juli 10. Ahvenjärvi (370 på Alnus incana)
380-388 Juli 11. Maaselkä
389-400 Juli 12. Maaselkä
401-402 Juli 13. Maaselkä
403-431 Juli 14. Paadana
432-445 Juli 15. Paadana
446-447 Juli 16. Paadana
448-457 Juli 16.-19. Segosero
458-459 Juli 20. Säkehä vig Seg-floden

[s 169]

Diptera
Ryska Karelen 1869 J. Sahlberg

460-478 Juli 21. Wojatsch
479-491 Juli 22. Wojatsch (485 på Salix lapponum allm.)
492-505 Juli 23. Wojatsch (492 bland Carices vid å-stranden)
506-508 Juli 24. Matkatsch
509-517 Juli 25. Soroka vid Hvita hafs stränder (515 biter argt, 516-517 allm. på Haloscias scoticum)
518-519 Juli 26. Hvita hafstranden (518 på Fucus)
520-555 Juli 27. Tshuja på hafstrandängar
556-570 Juli 28. Tshuja
571-572 Juli 29. Kem
574-593 Juli 30. Kem (582 hafskusten)
594-595 Juli 31. Kem
596-602 Augusti 1. Keliak (596-598 under Fucus)
603-607 Augusti 2. en holme 1 mil söder om Tshuja
608-611 Augusti 3. Soroka (608-610 vid hafstranden, 611 å kärr)
612 Augusti 4. Soroka
613-614 Augusti 5. Suma
615-622 Augusti 7. Wigsjön
623 Augusti 4. hafstranden
624-628 Augusti 8. Matkajärvi
629-630 Augusti 11. Perguba

XML file: 

User login

Languages