n1-088.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
170-171

[s] 170

J. Sahlberg 1869 Ryska Karelen Diptera

631 Augusti 8. Matkajärvi
632-636 Augusti 12. Perguba
637-645 Augusti 13. Tiudie
646-655 Augusti 14. Tiudie
656 Augusti 15. Tiudie
657-660 Augusti 16. Kontschosero
661-665 Augusti 18. Dvoretz
666-668 Augusti 17. Dvoretz
669-675 Augusti 19. Dvoretz
676-678 Augusti 20. Dvoretz
679-680 Augusti 21. Kontschosero
681-682 Augusti 22. Koselma
683-692 Augusti 23. Petrosawodsk
693 Augusti 24. Petrosawodsk
694-696 Augusti 25. Petrosawodsk
697-707 Augusti 26. Solomino
708-727 Augusti 27. Solomino
728-757 Augusti 28. Solomino (728 på Spiraea salicifolia 729 på vatten -Umbellater)
758-759 Augusti 29. Solomino
760-767 Augusti 30. Jalguba
768-770 September 1. Jalguba
771 September 3. Petrosavodsk
772-779 September 5. Mjatusow vid Swir.

[s] 171

Diptera Lepidoptera Ryska Karelen 1869 J. Sahlberg

780-790 September 6. Mjatusow vid Swir.
791-792 September 7. Mjatusow vid Swir.

Lepidoptera

1 Juni 18. Petrosawodsk på kärr.
2-8 Juni 20. Petrosawodsk
9-11 Juni 23. Jalguba
12-16 Juni 24. Jalguba
17 Juni 25. Jalguba
18 Juni 26. Jalguba
19 Juni 27. Petrosawodsk
20 Juni 29. Petrosawodsk
21-22 Juli 8. Juustjärvi å kärr.
23 (33) Juli 9. Torrasjärvi
24 Juli 11. Maaselkä på en tallstamm.
25 Juli 19. Säkehä på en vägg.
26 Juli 20. Lindosero i skog.
27 Juli 21. Wojatsch, allmän.
28-32 Juli 22. Wojatsch, på blommor
33 Juli 24. Soroka
34-38 Juli 26. Tshuja (34-37 å kärr)
39-40 Juli 27. Tshuja hafstrandsängar.
41-43 Juli 29. Kem å kärr (41 allm)
45-47 Augusti 8. Matkajärvi (45 å Tall)

User login

Languages