n1-089.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
172-173

[s 172]

Lepidoptera Hymenoptera Neuroptera
J. Sahlberg 1869 Ryska Karelen

48 Augusti 13. Bielagora (Walkiamäki)
49 Augusti 14. Tiudie
50 Augusti 17. Dvoretz
51 Augusti 21. Kontschosero
52 Augusti 27. Solomino
53-54 Augusti 28. Solomino
55 September 6. Mjatusow vid Svir
56 September utkläckta i December från larver och pupor tagna vid Mjatusow

Hymenoptera och Neuroptera
1-5 Juni 9. Kexholm
6-9 Juni 10. Kexholm
10 Juni 12. Kexholm
11 Juni 13. Konewits
(12-13 Juni 14. Schlüsserburg)
14 Juni 16. Onegas stränder (ofantligt allmän)
15-17 Juni 17. Petrosawodsk
18-20 Juni 18. Petrosawodsk
21-31 Juni 20. Petrosawodsk
32-35 Juni 22. Petrosawodsk
36-71 Juni 23.-26. Jalguba
72-73 Juni 27. Petrosawodsk
74-79 Juni 28. Petrosawodsk

[s 173]

Hymenoptera och Neuroptera
Ryska Karelen 1869 J. Sahlberg

80-83 Juli 1. Tiudie
84-92 Juli 2. Tiudie
93-94 Juli 3. Tiudie
95 Juli 4. Tiudie
96 Juli 4. Tiudie
97 Juli 5. Svätnavlok
98-100 Juli 7. Juustjärvi
101-105 Juli 8. Juustjärvi
106-107 Juli 10. Ahvenjärvi
108 Juli af en puppa från Tiudie
109-111 Juli 11. Maaselkä
112 Juli 12. Maaselkä
113-120 Juli 14. Paadana
121-124 Juli 15. Paadana
125-128 Juli 21. Wojatsch
129 Juli 22. Wojatsch
130-134 Juli 23. Parantava
135 Juli 24. Matkatsch
136-137 Juli 25. Soroka vid Hvita hafs stranden (136 under Fucus)
138-139 Juli 28. Tschuja
140-141 Juli 30. Kem
142 Augusti 1. Keliak
143-149 Augusti 3. Soroka

User login

Languages