n8-052.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
48

[s] 48

1921. [kirjoitettu valkoiseen lappuun] April. 1921

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar

1 V [punainen] B. hirtarius ♀ 12/4 Ab. Åbo, Kuppis 25/3 på promenad till Runsala där så gott som all snö var bortsmulten. Såg V [punainen V-merkintä] 1 ex. Braphos. Aura å isfri samma dag.
2 V [punainen] X. lamda [laji neliöity punaisella] 12/4 Ab. Åbo, Kuppis ny f. saml.
3 V [punainen] X. socia 12/4 Ab. Åbo, Kuppis
4 V [punainen] T. incerta. 12/4 Ab. Åbo, Kuppis
5 V [punainen] T. gotica ab goticina 12/4 Ab. Åbo, Kuppis
6 V [punainen] D. templi 12/4 Ab. Åbo, Kuppis No ris. [?:lyhenne] 1-21 fångade på köder och björksav., + 6 °, klart med blåst. S satellitium ab brunnea mycket allmän.
7 V [punainen] O. rubiginea. [laji neliöity punaisella ja liimatulla lapulla] 12/4 Ab. Åbo, Kuppis ny församl.
8 V [punainen] S. rubricosa 12/4 Ab. Åbo, Kuppis
9-15 V [punainen] T. galica et ab. 12/4 Ab. Åbo, Kuppis
16-21 V [punainen] C. vetusta 12/4 Ab. Åbo, Kuppis 14/4 4° med dugg regn och svag F. C. vind. S. satellitium ab. brunnea ytterligt allmän. Alla fångar på björksav.
22 V [punainen] B. hirtarius ♂ 14/4 Ab. Åbo, Kuppis
23 V [punainen] C. vetusta 14/4 Ab. Åbo, Kuppis
24 V [punainen] S. satellitium [satellitia] 14/4 Ab. Åbo, Kuppis
25-26 V [punainen] O. vaccini 14/4 Ab. Åbo, Kuppis
27-30 T. gothica et var. 14/4 Ab. Åbo, Kuppis
31 B. hirtarius ♀ 17/4 Ab. Åbo, Kuppis

XML file: 

User login

Languages