n8-053.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
49

[s] 49

April. 1921.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
33-36 T. gothica 17/4 Ab. Åbo, Kuppis. 6°, lungt. högdimma. S. satellitium [satellitia] ab ytterst allmän. Alla lep. på björksav. Kl. 1/2 10 - 1/2 11.
37-38 T. incerta. 17/4 Ab. Åbo, Kuppis.
39 S. rubricosa 21/4 Ab. Åbo, Kuppis. No 39 kl 1/2 8 fm. på björkstam.
40 S. rubricosa 21/4 Ab. Runsala.
41-51 O. vaccini 21/4 Ab. Runsala.
52 T. gothica 21/4 Ab. Åbo, Kuppis. Infångade mellan 1/2 9 - 1/2 10 på Köder, å Runsala. Dessutom, 9° satt å Köder några exx. S. satellitium. [satellitia] ab. brunnea. Oker-Blom fångade 1 ex. X. ingrica V [punainen V-merkintä], L. suffumata. V [punainen V-merkintä]
53 V [punainen] C: exoleta 23/4 Ab. Åbo, Kuppis.
54 T. gothica ab. 23/4 Ab. Åbo, Kuppis.
55 S. rubricosa. 23/4 Ab. Åbo, Kuppis.
56-57 T. gothica. 24/4 Ab. Åbo, Kuppis, köder
58 C. vetusta. 24/4 Ab. Åbo, Kuppis, köder
59-63 T. gothica et ab. 25/4 Ab. Åbo, Kuppis 23/4 10°. halvmulet, svag N. såg endast 2 exx S. satellitium [satellitia] ab. 1 ex O. vaccini. I allmänhet flög det litet fjärlar å björksaven men för det troligen[?] de promenerande[?] ty det å lördag.
64-65 V [punainen] P. griseovariegata 25/4 Ab. Åbo, Kuppis
66-67 V [punainen] T. opima. 25/4 Ab. Åbo, Kuppis
68 V [punainen] L. miata 25/4 Ab. Åbo, Kuppis
69 V [punainen] L. halterata 25/4 Ab. Åbo, Kuppis
70 V [punainen] B. cinetaria 25/4 Ab. Åbo, Kuppis, rum. 25/4 På blommande Salix; ingenting å björksav. 16°, lugnt klart.

XML file: 

User login

Languages