n8-054.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
50

[s] 50
April – Maj 1921.
N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
71 T. opima 25/4 Ab. Åbo; rum. 24/4. 14°, men klart, flög mycket litet. Såg 3 ex Scopelosoma.
72 B. cinctaria 26/4 Ab. Åbo; rum.
73-75 T. opima 26/4 Ab. Åbo; Kuppis. 26/4 12 °, klart, lugnt. Fångade på blommande ♀ Salix. T. Warén två ex. Endromis versicolora ♀ ♀ på lykta i Puolala parken. 25/4. Fångade 61 exx. på 3/4 timme.
76 T. opima 26/4 Ab. Åbo; Kuppis.
77-78 T. incerta 26/4 Ab. Åbo; Kuppis.
79-85 S. rubricosa 26/4 Ab. Åbo; Kuppis.
86-94 T. gathica et. ab. 26/4 Ab. Åbo; Kuppis.
95-97 T. gathica et. ab. 28/4 Ab. Åbo; Kuppis. 28/4 11° nordlig vind klart. Erhöll endast dessa tre fjärlar å samma buske som jag besökte 26/4. I parken flög L. miata g. g. L. siterata infångat av stud R Lindblom.
98 V [punainen] L. siterata ♀ 28/4 Ab. Åbo; Kuppis.
99-102 V [punainen] L. miata 28/4 Ab. Åbo; Kuppis.
103 V [punainen] P. napi 1/5 Ab. Ispois-trakten.
104-112 V [punainen] Th. rubi 1/5 Ab. Ispois-trakten.
113-114 O. vaccinii 2/5 Ab. Runsala, på köder 2/5. 8° SW. mulet, men inga fjärlar. Regn 1/2 12 tiden. 1 ex. S satell. ab brunnea mycket fluget. S. utblommad.
115-116 V [punainen] L. suffumata 2/5 Ab. Runsala
117 V [punainen] L. suffumata 11/5 Ab. Runsala
118 L. 15/5 Ab. Ispois-trakten
119-123 P. napi 15/5 Ab. Ispois-trakten Fick ingenting på köder.

XML file: 

User login

Languages