n1-091.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
176-177

[s 176]

Coleoptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken

373-378 Juli 3. mellan Kantalaks och Sascheika
379-380 Juli 4. Imandra
381-385 Juli 5. Imandra
386-414 Juli 6. Tschynfjellet (386-406 regio alpina)
415-425 Juli 8. Ekostroff
426-431 Juli 9. Ekostroff (131 med Formica exsecta)
432-501 Juli 10.-13. Hiipina (432-435, 437, 474 på toppen af fjellet, 458, 475-489 under stenar vid åstranden, 459, 460, 500, 501 under barken af Gran)
502-505 Juli 14.-15. mellan Ekostroff och Kantalaks
506-509 Juli 16. Kantalaks (507 allm.)
510-521 Juli 17. Kantalaks (Celesna fjell)
522-538 Juli 18. Kantalaks
539-551 Juli 19. Kantalaks (539-546 i fjellvatten)
552-555 Juli 20. Kantalaks
556 Juli 21. Kantalaks
557-564 Juli 23. Kantalaks
572-574 Juli 23. Kantalaks
565-578 Juli 24. mellan Knjäsa och Kouta
579-595 Juli 25. Kouta (588 på blommor)
596-599 Juli 26. Kouta
600-620 Juli 27. Kouta vid hafstranden
621-622 Juli 28. ombord på lodjan i hafvet

[s 177]

Coleoptera
Ryska Lappmarken 1870 J. Sahlberg

663-672 623-634 Juli 30. Sonostroff
635-639 Juli 31. Sonostroff
640-662 Augusti 1. Sonostroff
663-672 Augusti 5.-8. Devaatoi
673-703 Augusti 10. Ponoj
704-705 Juli 31. Sonostroff
706-733 Augusti 11. Ponoj under stenar
734-748 Augusti 12. Ponoj under stenar
749-762 Augusti 13. Ponoj
763-784 Augusti 14. Ponoj (765 invid snödrifva)
785-799 Augusti 15. Ponoj under stenar och i vatten norr om floden
800-822 Augusti 16. Ponoj i vatten på tundran och under stenar i dalen
823-831 Augusti 17. Ponoj under stenar på södra stranden
832-837 Augusti 18. Ponoj
838-853 Augusti 19. Ponoj (853 i svamp)
854-864 Augusti 20. Ponoj norr om floden (854-862 i och vid små vattensamlingar på kärr uppe på tundran)
865-873 Augusti 21. Ponoj i regnvattens pölar i dalen söder om floden efter starkt regn
874-881 Augusti 22. Ponoj i regnvattens pölar uppe på tundran

XML file: 

User login

Languages