n1-092.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
178-179

[s 178]

Coleoptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken

882-902 Augusti 23. Ponoj i vattensamlingar efter starkt regn på tundran norr om floden (Deli[...?] arcticum äfven i svampar)
903-910 Augusti 25. Ponoj
911-925 Augusti 28. Tschapoma Pializa
926-927 Augusti 29. Tschapoma
928-984 Augusti 30. Tschapoma (928-932 i Gransvampar, 933 i kosvamp, 934-969 under ruttnande vegetabilier på äng, 976-983 vid åstranden)
985-988 Augusti 31. Tetrina
989-991 September 1. Warsuga
992-994 September 3. Katschkarantsa
995-996 September 3. Olenitza
997-1006 September 4. Olenitza
1007 September 4. Kusräka [?]
1008-1038 September 5. Kusräka (1008-1009 med Formica rufa, 1011-1015 under ruttnande vegetabilier, 1016-1023 i svampar, 1034-1036 under granbark)
1039-1041 September 6. Kusräka under mossa
1042-1047 September 6. Umba
1048-1050 September 7. Umba

[s 179]

Coleoptera
Ryska Lappmarken 1870 J. Sahlberg

1051-1070 September 7. Porjeguba (1054-1067 i svampar, 1069-1070 under granbark)
1071-1119 September 8. Porjeguba (1071-1093 i svampar, 1094-1111 under bark af barrträd och i gransvampar, 1112
1120-1121 September 9. Porjeguba
1122-1129 September 10. Knjäsa
1130-1135 September 11. Koutajärvi
1136-1145 September 12. Susijärvi
1146-1152 September 12. Ruanjärvi
1153-1159 September 14. mellan Soukelo och Paanajärvi
1160-1166 September 15. Kuusamo (Oulangonjoki)

Allmänna vid Kantalaks och Imandra:
No 341, 342, 351, 353, 355, 359, 375, 394 (Kl.), 395, 425[?], 442, 469, 471 (Im.), 472, 486, 505, 507 (Kl.)
Allmänna vid Ponoj:
No 675, 676, 677, 681, 685, 692, 693, 686, 687, 688, 680

XML file: 

User login

Languages