n1-094.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
182-183

[s] 182

Hempitera, Diptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken.

233-234 September 1. Warsuga
235-236 September 4. Olenitsa
237 September 5. Kusträka floden
238-239 September 6. Umba
240-242 September 8. Porjeguba
243 September 10. Knjäsa
244 September 12. Ruanjärvi
245-248 September 14. mellan Soukels och Paanajärvi

Allmänna vid Kantalaks och Imandra:
No 45 (Kl.) 48, 49, 58, 68 (Im), 78, 79, 80, 83, 84, 88.

Diptera
1-15 Juni 14. Kuusamo (Paanajärvi)
16-38 Juni 16. Wartiolampi
39-51 Juni 18. Soukelo
52-75 Juni 19. Soukelo
76-80 Juni 21. Koutajärvi
81 Juni 21. Susijärvi
82-87 Juni 22 Knjösa vid hafsstranden (84 på Elymus)
88-108 Juni 23. Kantalaks (96-103 regio alpina)

[s] 183

Diptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken.

109-127 Juni 24. Kantalaks
128-129 Juni 25. Kantalaks
130-145 Juni 26. Kantalaks på Wolosna fjell och dess sluttningar (145 på bladen af Veratrum album )
146-157 Juni 27. Kantalaks (154 mycket allmän på blommande Tall.)
158-177 Juni 28. Kantalaks (167 reg. alpina)
178 Juni 29. Kantalaks
179 Juni 30. Kantalaks (201 lefver på snödrifvor på fjellen)
205-221 Juli 2. Kantalaks
222-226 Juli 3. mellan Kantalaks och Sascheika.
227-243 Juli 4. Imandra
244-250 Juli 5. Imandra
251-296 Juli 6. Tschyn
297-306 Juli 8. Ekostroff
307-321 Juli 9. Ekostroff
322-362 Juli 10-13. Hiipina
363-376 Juli 14-15. mellan Ekostroff och Kantalaks
377-391 Juli 16. Kantalaks (391 allm)
392-410 Juli 17. (Celesna)
411-431 Juli 18. (Celesna)
432-447 Juli 19. (Celesna)

User login

Languages