n1-095.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
184-185

[s] 184

Diptera.
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken

448-465 Juli 20. Kantalaks.
466-474 Juli 21. Kantalaks (465-470 på öppet kärr bland Carices
475-497 Juli 23. Kantalaks
498-507 Juli 24. mellan Knjäsa och Kouta.
508-511 Juli 25. Kouta
512-518 Juli 26. Kouta
519-527 Juli 30. Sonostroff.
528-541 Juli 31. Sonostroff.
542-550 Augusti 5-8. Deväatoi.
551-552 Augusti 10. Ponoj.
553-555 Augusti 14. Ponoj.
556-558 Augusti 15. Ponoj.
559-561 Augusti 16. Ponoj.
562-563 Augusti 18. Ponoj (563 invid snödrifva under stenar)
564-568 Augusti 19. Ponoj.
569-570 Augusti 20. Ponoj.
571 Augusti 22. Ponoj.
572-573 Augusti 23. Ponoj.
574-577 Augusti 25. Ponoj.
578-579 Augusti 28. Pializa
580-585 Augusti 30. Tschapoma
586-590 Augusti 31. Tetrina på Fucus.

[s] 185

Diptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken

591-594 September 1. Varsuga på en sandig hafsstrand.
595-600 September 5. Kusräka.
601 September 6. Umba
602-603 September 7. Porjeguba
604-605 September 8. Porjeguba
606-608 September 10. Knjäsa.
609 September 12. Susijärvi
610 September 14. Soukelo
611 September 16. Kuusamo (Kitkajärvi) copioseso [? sana].

Allmänna vid Kantalaks och Imandra:
No 180, 183, 189, 193, 195, 199, 206, 209 (Kl.), 239, 243,
283, 302, 316 (Im.), 339, 347 (Im) 349 (Im) 359, 391 (Kl)

XML file: 

User login

Languages