n9-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
9
Notebook pages: 
33

[s] 33

Maj–Juni 1925.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
1190-1193 30/5 Ab. Runsala Ekbacka Flygande kring en gran
1194-1198 5/6 Ab. Runsala Ekbacka
1199 21/6 Ab. Runsala Härkälä
1200 21/6 Ab. Runsala Ekbacka
1201 T. picaecana 27/6 Ab. Runsala Ekbacka Kläck från larv på Juniperus.

XML file: 

User login

Languages