n9-037.JPG

Page image: 
Notebook number: 
9
Notebook pages: 
34

[s] 34
Förteckning över nyförvärv till min, 1926 anlagda nya samling, [jatkuu: s. 35 ...som den 1 sept 1930 innehåller 443 arter]
N:o Släkte, art Dat.1930 Prov. Fyndort Anmärkningar
444 O. lata 19/9 N. Åggelby På Köder. T.C.
445 Ph. dictaeoides 24/9 N. av Adolph F. Nordman
446 Ph. bucephala 24/9 av Adolph F. Nordman
447 D. alpium 24/9 av Adolph F. Nordman
448 A. albovenosa 24/9 av Adolph F. Nordman
449 A. simulans 24/9 av Adolph F. Nordman
450 A. recussa 24/9 av Adolph F. Nordman
451 A. praecox 24/9 H. Rudolph. 8/8 1931
452 D. albimacula 24/9 av A. Fr. Nordman
453 D. compta 24/9 av A. Fr. Nordman
454 B. raptricula 24/9 av A. Fr. Nordman
456 A. caecimacula 29/9 1930 N. Åggelby. Th. C-lls. av A. Fr. Nordman
457 C. lutosa 29/9 1930 av A. Fr. Nordman
458 C. albina 29/9 1930 av A. Fr. Nordman
459 D. fissipuncta 29/9 1930 Th. C-lls. H. Rudolph 7/8 1931
460 P. iota 29/9 1930 av A. Fr. Nordman.
461 T. pastinum 29/9 1930 av A. Fr. Nordman. C-lls. Hyvinge 1931

XML file: 

User login

Languages