n1-120.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
234-235

[s] 234

Coleoptera

R. Enwald 1880 Ryska Karelen och Ryska Lappmarken

Coleoptera

(Tryckta numror (rödä) på gredelint papper)

1 Juni 8. Swir,Wosnesenie, med håf på en gräsmatta
2-35 Juni 8. Swir, Wosnesesie, i vattensamlingar, bevuxna med Sphagnum.
36-68 Juni 8. Swir, Wosnesenie
68-71 Juni 10. Swir, Wosnesenie
71-80 Juni 11. Petrosawodsk
80-141 Juni 12. Petrosawodsk, Logmosero
142-153 Juni 12. Petrosawodsk
153-210 Juni 15. Povenetz invid staden på blommande Trollius europaeus
211 Juni 16. Wig= osero, på landsvägen
211-235 Juni 18. Suma, på en gräsmatta af Ranunculus acricomus och Trollius europaeus.
236-327 Juni 20. Suma, under uppkastad Fucus och drifved på hafskusten
328-333 Juni 21. Suma
334-336 Juni 22. On Rasostroff i Hvita hafvet. [?:sana]
(337-517 stogos vid Archangelsk dd 29/VI -7/VII [?: rivi]
518-519 Juli 9. Ryska Lappmarken Ponoj, Karabelmi Nos, krypande på marken.

[s] 235

Coleoptera
R. Enwald 1880. Ryska Karelen och Ryska Lappmarken

520 Juli 9. tagen af Knabe på en gräsmatta, Ponoj.
521-537 Juli 9. Ponoj, under stenar
538-587 Juli 10. Ponoj, vid byn under stenar
588-589 Juli 12. Ponoj, vid byn under stenar
590-606 Juli 12. Ponoj, på tundran i vattensamlingar
607-608 Juli 13. Ponoj, under stenar vid byn
609-610 Juli 13. Ponoj. på den sandiga flodstranden
611-615 Juli 13. Ponoj, vid flodstranden under stenar
616-619 Juli 13. Ponoj, under förmultnade löf och gräs
620 Juli 14. Ponoj, vid elfstranden på Carex acuta
621-631 Juli 14. Ponoj, genon sållning
632-639 Juli 14. Ponoj, på Aconitum septentrionale och Salix lanata
640-643 Juli 14. Ponoj, under stenar vid byn
644-649 Juli 15. Ponoj, i vattensamlingar på tundra söderom elfvan
650-669 Juli 16. Ponoj, under nerfallna löf af Salix herbacea, lanata

XML file: 

User login

Languages