n1-121.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
236-237

[s] 236

Coleoptera
R. Enwald 1880 Ryska Karelen och Ryska Lappmarken.

och glauca samt andra fjell vexter, dels på tundran, dels vid kanten af en snödrifva (söderom [???])
670-673 Juli 16. Ponoj under stenar vid byn.
674-702 Juli 17. Ponoj dels under stenar vid byn och flodstranden, dels under mossa och nerfallna löf; några på Aconitum.
403-713 Juli 17. Ponoj under stenar, Bembidierna vid flodstranden.
714-733 Juli 17. Ponoj under stenar vid byn.
734-741 Juli 18. Ponoj i vattensamlingar på tundran bevuxna med Carex vesicaria på stranden.
742-751 Juli 20. Ponoj i vattensamlingar på tundran söderom om floden, bevuxna på kanterna med Carex aquatilis och vesicaria.
752 Juli 20. Ponoj under stenar vid byn.
453-757 Juli 24. Ponoj, Karabelni Nos under stenar; Gaurodytes i en vattensamling på backen ofvanom bonings husen.

[s] 237

Coleoptera
R. Enwald 1880 Ryska Karelen och Ryska Lappmarken.

757-774 Juli 27. Triostroff dels under stenar dels under mossa
775-788 Juli 28. Triostroff dels under stenar dels under mossa och nerfallna löf.
789-795 Juli 28. Triostroff på fastalandet under stenar.
796-802 Juli 29. Triostroff dels under stenar dels under nerfallna löf af Salix glauca och Betula nana.
803-812 Juli 31. Jokonga under stenar vid byn, 807-810 vid stranden på ett fuktigt gräsbevuxet ställe.
813-833 Augusti 1. Jokonga under stenar vid byn.
834-839 Augusti 2. Jokonga under stenar vid byn.
840-863 Augusti 2. Jokonga i vattensamlingar på tundran dels med lerigt botten dels med gyttjigt löst botten och i sådana fall med gungfly på kanterna.
864-873 Augusti 2. Jokonga under stenar vid byn.
874-878 Augusti 3. Jokonga under stenar vid byn.
879 Augusti 4. Jokonga under en sten på ett fuktigt mosslatäckt[?] ställe.

XML file: 

User login

Languages