n1-122.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
238-239

[s] 238

Coleoptera
R. Enwald 1880. Ryska Lappmarken.

880 Augusti 4. Jokonga dels på Salix glauca dels på Carex vesicaria och Calamagrostis stricta
881-883 Augusti 4. Jokonga, på Carex vesicaria och Calamagrostis stricta vid stranden af floden Jokonga
884-885 Augusti 4. Jokonga på Salix glauca
886-887 Augusti 5. Jokonga under stenar
888-899 Augusti 5. Jokonga, i vattensamlingar med gungfly och Sphagnum
900-902 Augusti 5. Jokonga, under stenar vid byn
903-907 Augusti 7. Jokonga i vattensamlingar på tundran
908-911 Augusti 7. Jokonga, i sjön Jokonga invid Lappkåtan bland Carices i vattnet
912 Augusti 7. Jokonga, på Salix glauca
913,914 Augusti 9. Jokonga, 914 å boningsrummet
915-916 Augusti 10. Svjatoinos, under stenar vid båken
917-926 Augusti 10. Svjatoinos, i vattensamlingar vid Wolokoja Guba
927-928 Augusti 10. Svjatoinos på Salix glauca

[s] 239

Coleoptera
R. Enwald 1880. Ryska Lappmarken.

929 Augusti 11. Svjatoinos, under en sten.
930-931 Augusti 11. Svjatoinos i en vattensamling nära "Baschna'n"
932 Augusti 11. Svjatoinos, vid boningshusen
933-934 Augusti 12. Svjatoinos , under ett bräde; i kopulation
935-939 Augusti 12. Svjatoinos, i vattensamlingar bevuxna med Carex ampullacea och stricta, och Sparganium hyperboreum; de små Hydroporerus togos i en vattensamling med lerigt botten, utan någon vegetation
940 Augusti 12. Svjatonos, under en sten bland löf af Salix herbacea
941-943 Augusti 12. Svjatoinos, i en vattensamling
944 Augusti 12. Svjatoinos, under en sten
945-949 Augusti 13. Svjatoinos, under en stenar
950 Augusti 13. Svjatoinos, under stenar nära en snödrifva
951-952 Augusti 13. Svjatoinos i vattensamlingar
953-950 Augusti 13. Svjatoinos, under fuktig mossa blandad med förruttnade vegetabilier (blad af Betula nana och Salix glauca

XML file: 

User login

Languages