n1-123.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
240-241

[s] 240

Coleoptera
R. Enwald. 1880. Ryska Lappmarken

960 Augusti 14. Svjatoinos, under en sten bland löf af Salix herbacea
961 Augusti 14. Svjatoinos, under stenar i närheten af en snodrifva, ingen vegetation
962-966 Augusti 14. Svjatoinos, under stenar vid Wolokoja guba
966-970 Augusti 16. Svjatoinos, under bräder pä ett fuktigt ställe
971-973 Augusti 17. Lumbofski, i vattensaml. 971,972 i vatten med sandigt och Carex vesicaria; 973 i vatten med gyttjigt botten och Eriophorum angustif.
974-983 Augusti 18. Lumbofski under stenar vid byn
984-986 Augusti 18. Lumbofski, i vattensamlingar vid byn
987-993 Augusti 18. Lumbofski, under förutnade löf av Salix glauca och Betula nana
994-998 Augusti 18. Lumbofski, under stenar vid byn.

[s] 241

Coleoptera
R. Enwald. 1880. Ryska karelen och Ryska Lappmarken

999-1023 Augusti 21. Ponoj, under stenar vid byn
1024-1034 Augusti 24. Ponoj, under stenar vid en bäckstrand, en del vi Karabelni Nos.
1035 Augusti 24. Ponoj, i vattensamlingar med gyttjigt botten bevuxna med Carices
1036 Augusti 24. Ponoj, under stenar vid en bäckstrand
1037 Augusti 24. Ponoj, under förruttnade löf af Aconitum och Juniperus
1038-1045 Augusti 24. [?] Ponoj, under stenar på en sandigt stenigt bäckstrand
1046-1047 Augusti 26. Ponoj, Karabelni Nos, på Salix glauca
(1048-1159 -31/viii - 9/ix Archangelsk och trakten deromkring)
1160-1175 September 16. Solovetsk, dels under tång dels under stenar på kusten vid klostret
1176-1182 September 18. Suma under uppkastad till hälften förrutnad hafstång

XML file: 

User login

Languages