n1-124.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
242-243

[s] 242

Coleoptera
R. Enwald 1880 Ryska Karelen, Ryska Lappmarken

på kusten af Hvita hafvet vid mynningen af floden Suma.
1183-1189 September 20. Vigsjön, vid landsvägen under barken af nerfallna tallar.
1190 September 21. nära Wigsjön i en vattensamling med lerigt botten.

Hemiptera
1 Juni 8. Swir, Wosnesenie, i en vattensamling
2-4 Juni 8. Swir, Wosnesenie
5-4 Juni 15. Povenetz, på Trollius europaeus
21-24 Juni 18. Suma
25-29 Juni 19. Suma, på Salices
30-31 Juni 20. Suma, på hafskusten
(32-63 2/vii-6/vii Archangelsk)
64-68 Juli 14. Ponoj
69-71 Juli 31. Jokonga, under stenar på fuktiga gräsbevuxna ställen nära vattensamlingar med stenigt gyttjigt botten.
72 Augusti 4. Jokonga, på Salices

[s] 243

Hemiptera
Ryska Karelen, Ryska Lappmarken. R. Enwald 1880

73-74 Augusti 4. Jokonga, på en gräsplan bevuxen med Veronica longifolia, Veratrum, Calamagrostis och Poa arter samt Cineraria campestris
75-79 Augusti 7. Jokonga, på Salix glauca på tundran
80 Augusti 11. Svjatoinos, på Salix glauca
81 Augusti 14. Svjatoinos, på Salix glauca
82 Augusti 16. Svjatoinos, under ett bräde på ett fuktigt ställe
83 Augusti 21. Ponoj, på Salix glauca
(84-144 31/viii-9/ix Archangelsk)
145-148 September 16. Solovetskoi, under tång och stenar på kusten nära klostret
149-152 September 18. Suma under uppkastad till hälften förruttnad hafstång på stranden af Hvita hafvet vid mynningen af floden Suma

User login

Languages