n1-125.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
244-245

[s] 244

R. Enwald. 1880. Ryska Karelen och Ryska Lappmarken.
Bombi

Bombi

1 Juli 14. Ponoj, på Bartsia alpina
2-3 Juli 14. Ponoj, på Bartsia alpina
4 Juli 14. Ponoj, på Pedicularis verticillata
5 Juli 14. Ponoj, på Salix
6-10 Juli 16. [?] Ponoj, på Bartsia alpina
11 Juli 18. Ponoj, på Hedysarum obscurum
12-13 Juli 27. Triostroff, på Cornus suecica
14,16 Juli 28. Triostroff, på Astrogalus alpinus
15 Juli 28. Triostroff, på Pedicularis verticillata
17-18 Juli 28. Triostroff på Cornus suecica
19 Augusti 3. Jokonga på Stellaria crassifolia
20-29 Augusti 4. Jokonga på Allium sibiricum och Veronica longifolia
30-34 Augusti 7. Jokonga vid sjön, på Trollius europea och Geranium silvaticum
35 Augusti 11. Svjatoinos, på Pedicularis verticillata
36-37 Augusti 14. Svjatoinos, på Castilleja pallida
38-39 Augusti 14. Svjatoinos, på Veratrum album
40-56 Augusti 14. Svjatoinos Geranium silvaticum
57-60 Augusti 15. Svjatoinos Geranium silvaticum
67-74 Augusti 15. Svjatoinos Geranium silvaticum

[s] 245

R. Enwald. 1880. Ryska Karelen och Ryska Lappmarken.
Bombi

61-63 Augusti 15. Svjatoinos, på Allium sibiricum
64-66 Augusti 15. Svjatoinos, på Campanula rotundifolia
75 Augusti 21. Ponoj, på Pedicularis verticullata
76 Augusti 21. Ponoj, på Aconitum lycoctonum
77 Augusti 21. Ponoj, på Senecis nemorensis
78 Augusti 21. Ponoj, på Veronica longifolia
79 Augusti 26. Ponoj, på Solidogs virgauren
80-85 Augusti 26. Ponoj, på Vicis silvatica och Veronica longifolia
(86-136, 31/viij - 8/ix, Archangelsk)
137 September 16. Solovetskor
138-140 September 18. Suma, på Leontodon ciatumnala [?:lajinimi]
141-149 September 24. Petrosawodsk, på Cirsium lanceololum

Öfriga insektordningar
1-7 Juni 6. på ängfartyget [?:sana] på Ladoga
8-15 Juni 8. Swis, Wosnesenie
16-24 Juni 9, Swis, Wosnesenie
25-27 Juni 11. Petrosawodsk, under stenar vid stranden af sjön Onega
28-44 Juni 15. Povenetz, på Trollius vid Geranium silvaticum
45-54 Juni 19.,20. Suma, på kusten af Hoeta [?:sana] hafvet.

User login

Languages