n1-126.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
248-249

[s] 248

Coleoptera
R. Enwald 1881 Norra Karelen.

122 Kuopio 18/v Neulamäki, under nerfallna löf.
123 Kuopio 21/v på en sandgång.
124-137 Kuopio 21/v i en vattensamling med lerigt botten; vegetationen utgjordes af Sparganium simplex, Lemna minor, Callitriche verna, Alopecurus fulvus och Bidens tripartita. Bottnet hårdt.
136, 138-141 Kuopio 21/v på ytan af en mindre vattensamling på Prestgårdsudden.
142-144 Kuopio 21/v se 124-137.
145-149 Kuopio 25/v Savilaks, under stenar på ett obetydl. fuktigt ställe.
150, 162 Kuopio 25/v under barken af en gammal tallstubbe.
151-161 Kuopio 25/v Savilaks, under nerfallna löf af Alnus incana.
163 Kuopio 25/v Savilaks, på en sandig väg.
164, 165 Kuopio 25/v Savilaks, under en sten.
166 Kuopio 25/v på en stenvägg.
167-168 Kuopio 25/v Neulamäki, i en vattensamling med bottensats af Sphagnum

[s] 249

Coleoptera
R. Enwald 1881 Norra Karelen.

169 Kuopio Savilaks 25/v under nerfallna löf af Alnus incana.
170 Kuopio Savilaks 25/v bland Polytrichum juniperinum
171-174 Kuopio 26/v på en sandgång i solskenet.
175-179 Kuopio prestgårdsudden 27/v med håf på en gräsmatta.
180-195 Kuopio prestgårdsudden 27/v på blommande Salix caprea
196-201 Kuopio 29/v under stenar
202-208 Kuopio 29/v på blommande Salix caprea ♂ och till hälften utspruckna löf af Betula verrucosa
209 Kuopio 29/v under en sten
210-217 Kuopio 29/v i en vattensamling med mossa och gräs på ett mera löst botten
218-221 Kuopio 29/v på blommande Salix caprea och phylicifolia

222-223 Nyslott 1/VI under en sten på fuktigt ställe
224-235 Nyslott 1/VI med såll under nerfallna löf på en torr äng
236 Nyslott 1/VI på gatan

XML file: 

User login

Languages