n1-127.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
250-251

[s] 250

Coleoptera
R. Enwald 1881 Norra Karelen

237 Nyslott 1/VI under nerfallna löf
238-254 Nyslott 1/VI på blommande Salix nigricans
255-263 Nyslott 2/VI under stenar på en sandbacke ♂ invid nya kyrkan
264-296 Nyslott 2/VI under nerfallna löf af Salix caprea och nigricans samt under förruttnade vegetabilier (Gramineer och Equisetaceer på en fuktig strand till en del)
297-299 Nyslott 2/VI under stenar på en torr sandbacke invid nya kyrkan.
300-315 Nyslott 2/VI under nerfallna löf och förruttnade vegetabilier
316-320 Nyslott 2/VI på nyss utspruckna löf af Prunus padus
321 Nyslott 2/VI på Dr Enwalds trappa
322-329 Joensuu 5/VI på Dr Hällströms gård under stenar
330-384 Joensuu 6/VI i en liten vattensamling med löst lerigt botten bevuxen med Alopecurus geniculatus
385-392 Joensuu 6/VI under nerfallna löf af Alnus och Betula
393-397 Joensuu 6/VI under stenar på en torr sandbacke
398-410 Joensuu 6/VI på blommande Salix nigricans ♂ och Salix caprea
411 Joensuu 6/VI på en sten i en alskog.

[s] 251

Coleoptera
R. Enwald 1881 Norra Karelen

412 Joensuu 6/VI under en sten på en fältbacke
413-445 Joensuu 7/VI under stenar på en öppen solbelyst fältbacke
446-486 Joensuu 7/VI i en vattensamling med löst, till en del lerigt botten, bevuxen med Alopecurus geniculatus och .
487-500 Joensuu 7/VI under löf och mossa; bland skog (björk och al)
501-505 Joensuu 7/VI på landsvägen i solskenet.
506-516 Joensuu 7/VI på blommande Salix nigricans ♂ och Salix caprea
517-519 Joensuu 7/VI i en mindre vattensamling.
520-523 Joensuu 7/VI på Salix nigricans
524 Joensuu 7/VI på ett stakett.
525-528 Joensuu 7/VI under stenar på en öppen solbelyst fältbacke
529-531 Joensuu 7/VI under barken på en förmultnad tallstubbe på en sved.
532 Joensuu 7/VI på en sten på en fältbacke.
533-558 Joensuu 8/VI under stenar och på Dr Hällströms gård
559-564 Joensuu 8/VI under stenar på en sandväg.

XML file: 

User login

Languages