n1-128.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
252-253

[s] 252

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

565-567 Joensuu 9 VI på den sandiga stranden af Pyhäselkä
568-571 Joensuu 9 VI under stenar
572-700 Joensuu 9 VI i mindre vattensamlingar bevuxna med Sphagna och i andra utan någon vegetation med löst botten
701 Joensuu 9 VI på en sandig väg
702-704 Joensuu 9 VI på den sandiga stranden af Pyhäselkä
705-708 Joensuu 9 VI på en sandig väg i solskenet
709-726 Joensuu 9 VI på en äng bevuxen för det mesta med Ranunculus auricomus och Alopecurus pratensis
727-730 Joensuu 9 VI Dr Hällströms gård
731-749 Joensuu 9 VI under stenar
750-752 Eno socken 12 VI under nerfallna löf och förruttnade vegetabilier
753-757 Eno socken 12 VI i en liten tils en del af regnvatten bildad vattensamling med all-löf på bottnet
759-761 Eno socken 12 VI under stenar på ett sandigt ställe

[s] 253

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

762-765 Eno socken 12 VI under barken på en tallstubbe på en för detta sved
766 Eno socken 12 VI under barken på en mindre nerfallen björk (en fyrkantig röd lapp utan nummer)
767-795 Eno socken 12 VI under nerfallna allöf och förrutnnade ormbunkar; 767 och 788 tagna i en blandskog af björk al och tall
796-828 Eno socken 14 VI under nerfallna löf af al, björk och tall samt andra förruttnade vegetabilier
829 Joensuu 9 VI på blommande Cassandra calyculata
830-859 Eno socken 15 VI dels på blommande Salices dels under mossa och nerfallna löf af al och björk de heltsmå vid en höstack
860-861 Eno socken 15 VI på en sandig landsväg
862 Eno socken 15 VI på Salix nigricans
863-865 Eno socken 15 VI
866 Eno socken 14 VI i en mindre med Sphagnum bevuxna vattensamlingar
867-883 Eno socken 15 VI dels på Salix-arter dels under mossa och nerfallna löf af al och björk
884 Eno socken 15 VI Nesterinsaari invid länsman Gisdlius gård under en sten
885 Eno socken 15 VI niska på ett bräde

XML file: 

User login

Languages