n1-129.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
254-255

[s] 254

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

886-896 Eno socken 16 VI vid en sandgrop dels på bara sanden, dels under stenar
897-902 Eno socken 16 VI tagen med håf i flygten i en tallskog nära en sandgrop
903-913 Eno socken 16 VI på blad af Salix nigricans och caprea
914 Eno socken 16 VI på en sten i solbaddet
915 Eno socken 16 VI i flygten (?)
916 Eno socken 16 VI vid stranden af Pielis elf under spånar på ett något fugtigt ställe
917 Eno socken 16 VI i en mindre vattensamling med sandigt botten utan någon vegetation
918-927 Eno socken 16 VI på blommande Caltha palustris
928-934 Eno socken 16 VI på Carices och Caltha palustris på en fuktig äng
935-939 Kontiolaks socken 16 VI på landsvägen emellan Eno och Jakokoski
940-943 Kontiolaks socken 16 VI under stenar vid landsvägen emellan Eno och Jakokoski
944-947 Kontiolaks socken 16 VI nära Jakokoski

[s] 255

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

948-954 Kontiolaks socken 16 VI under stenar invid landsvägen mellan Eno och Jakokoski
955-961 Kontiolaks socken 17 VI på den sandiga, flacka stranden af Höytiäinen
962-975 Kontiolaks socken 17 VI på Salices och en grönskande gräsmatta invid begrafningsplan
976-985 Kontiolaks socken 17 VI på landsvägen invid gästgifvaregården
986-1018 Joensuu 18 VI på Dr Hällströms gård och Esplanaden invid elfven
1019-1028 Eno socken 20 VI i en mindre vattensamling med löst gyttgigt botten; Sphagnum
1029-1040 Eno socken 20 VI på en sandig lansväg
1041-1064 Eno socken 20 VI dels på en äng bevuxen med Ranunculus auricamus och några Gramineer, dels på Sorbus acuparia och Salix pentandra och nigricans
1065-1066 Eno socken 20 VI på blad af Caltha
1067-1078 Eno socken 20 VI H 1041-1064 obs!
1079-1097 Eno socken 20 VI på en torr sandig landsväg 1082-1089, under stenar

XML file: 

User login

Languages