n197-136.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
129

[s] 129

3795 Apion
3796 Apion virens Hbst

I låda med granstockar.

3797 Ptinus fur L.

Sållning vid stranden av Vanda å
under ekar vid Königstedt.

3798 Cassida
3799 Cryptorrhynchidius lapathi L.

Ur kläckningslåda med bark av 26.6.
1932 fälld asp i parken.

3800 Euplectus fauveli Guill.

Ur kläckningslåda med bitar av
rutten aspstubbe i parken.

3801 Stenichnus collaris Müll.

Under och i barken av torr, stående
asp i parken vid ån.

3802-3803 Phloeonomus lapponicus Zett.
3804-3845 Xyleborus cryptographus Ratzb. alla ♀♀

27 mars 1933 Från bark och mylla från en rutten
aspstubbe.

3846 Crypturgus pusillus Gyll.
3847-3848 Anomognathus cuspidatus Er.
3849
3850
3851
3852 Cerylon ferrugineum Steph.

User login

Languages