n197-137.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
130

[s] 130

28 mars 1933 Från bark och mylla från en rutten
aspstubbe.

3853-3855 Cerylon ferrugineum Steph.
3856 Crypturgus pusillus Gyll.
3857-3864 Anomognathus cuspidatus Er.

29 mars 1933 Från bark och mylla från en rutten
aspstubbe.

3865-3874 Anomognathus cuspidatus Er.

31 mars 1933 Ur murkna träbitar från 1931 fälld
asp.

3875 Cartodere filiformis Gyll.

HELSINGE, MALM

9 april 1933 I sandgrop mellan kyrkogården och
stationen.

3876 Bembidion doris Panz.
3877 Amischa sarsi Munst.
3878 Amischa analis Grav.
3879 Chaetocnema hortensis Geoffr.

Sållning av löv o.dyl. under rönnar
på en kulle med skyttegravar.

3880-3882 Metabletus truncatellus L.
3883
3884
3885 Aleochara inconspicua Aubé
3886 Stenus clavicornis Scop.
3887 Falagria sulcata Payk.
3888 Corticarina fuscula Gyll.
3889 Atomaria
3890 Olibrus bimaculatus Küst.
3891 Orthoperus brunnipes Gyll.

User login

Languages