n197-138.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
131

[s] 131

Sållning under alar på en kulle med
skyttegravar.

3892 Metabletus truncatellus L.
3893 Tachyporus atriceps Steph.
3894 Conosoma pedicularium Grav.
3895 Atheta fungi Grav.
3896 Amischa analis Grav.

I en skyttegrav på en cementavsats
med litet gammalt gräs o.dyl.

3897-3899 Anthicus antherinus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

13 april 1933 I kläckningslåda med tjockare
bark från en 26.6.32 fälld asp.

3900 Micromalus parallelopipedus Hbst

HELSINGE, MALM

9 april 1933 Sållning vid en skyttegrav på
skogbevuxen kulle.

3901 Tachyporus obtusus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

13 april 1933 I kläckningslåda med tjockare
bark från en 26.6.32 fälld asp.

3902 Rhagium inquisitor L.

14 april 1933 I toppen av en torr, stor asp,
strax efter fällningen i parken
vid ån.

3903 Dorytomus taeniatus F.
3904 Glischrochilus 4-punctatus L.

User login

Languages