n197-189.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
182

[s] 182

3 sept. 1933 På rönn vid Backladan.

5538 Quedius xanthopus Er.
5539 Cerylon fagi Bris.
5540 Mycetoporus splendidus Grav.

Bland trädsvampar från en björk-
stubbe i Forshagen, massvis.

5541 Corticaria

På björksvamp.

5542-5543 Oxypoda alternans Grav.
5544 Aleochara
5545-5549 Aleochara moerens Gyll.
5550 Aleochara moerens Gyll.
5551 Aleochara
5552 Aleochara moerens Gyll.
5553 Atheta paracrassicornis Brund.

2 sept. 1933 Sållning av en mycket gammal asp-
stubbe i Forshagen.

5554 Calathus micropterus Duft.
5555 Baptolinus affinis Payk.
5556 Tachyporus hypnorum F.
5557 Conosoma testaceum F.
5558 Atheta sodalis Er.
5559-5560 Amischa analis Grav.
5561-5562 Pteryx suturalis Heer
5563-5564 Cerylon fagi Bris.
5565 Stenichnus collaris Müll.

5 sept. 1933 Med vattenhåv i Vanda å på
Sparganium.

5566 Ilybius fuliginosus F.
5567 Platambus maculatus L.
5568 Gyrinus natator L. v. substriatus Steph.
5569-5582 Laccophilus hyalinus De G.

User login

Languages