n197-190.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
183

[s] 183

9 sept. 1933 Med vattenhav i Vanda å på
Sparganium.

5583-5584 Laccophilus hyalinus De G.

Sållning av mycket murken lindstam
vid rian.

5585 Agathidium rotundatum Gyll.
5586 Cerylon fagi Bris.
5587 Cis nitidus F.
5588 Cis nitidus F.
5589 Cis jacquemarti Mell.
5590 Cassida nebulosa L.
5591 Anisotoma orbicularis Hbst

På Cirsium i betshagen.

5592 Cidnorrhinus quadrimaculatus L.

På Cirsium i parken vid ån under
asparna.

5593-5594 Ceuthorrhynchus litura F.

5595 Cis jacquemarti Mell.
5596 Cis hispidus Payk.
5597 Sphindus dubius Gyll.
5598 Lathrimaeum atrocephalum Gyll.

Sållning av granstubbe i beteshagen.

5599 Pterostichus aethiops Panz.
5600 Baptolinus affinis Payk.
5601-5602 Anthicus ater Panz.
5603
5604
5605
5606 Agathidium bicolor J. Sahlb.

User login

Languages