n1-143.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
282-283

[s] 282

Coleoptera
Kemi Lappmark, R. Enwald 1882

1000-1005 Kuolajärvi Sn 1 /VII vid gästgifvare gården

(gula tryckta numror)
1 Kuolajärvi Sn 1 /VII emellan kyrkobyn och Koria by på vägstig i en granskog
2-33 Kuolajärvi Sn 2 /VII Koria by, Kiviniemi under stenar på gården
34-41 Hirvasjärvi i Ryska Lappmarken 7 /VII vid en lappkåta
42-82 Hirvasjärvi i Ryska Lappmarken 8 /VII dels på den sandiga stranden af Hirvasjärvi, dels i ett Salix-buskge och under stenar
83-361 Hirvasjärvi i Ryska Lappmarken 8 /VII i vattensamlingar alldeles invid stranden af Hirvasjärvi, en del togas något längre in åt landet i vattensamlingar under granar på en fuktig äng

[s] 283

Coleoptera
Kemi Lappmark, R. Enwald 1882

362-366 Kuolajärvi Sn 10 /VII vid floden Sankarijoki i ett kadaver
367-373 Kuolajärvi Sn 10 /VII vin SankarijokiSalices
374-375 Kuolajärvi Sn 12 /VII Koria by, Kiviniemi i boningsrummet
376-412 Kuolajärvi Sn 12 /VII Koria by, Kiviniemi under stenar på gården
413-417 Kuolajärvi Sn 12 /VII Koria by vid stranden af Tenniojärvi
418-423 Kuolajärvi Sn 13 /VII på vägen från Koria by till kyrkobyn i en granskog
424-427 Kuolajärvi Sn 14 /VII i en sandgrop vid gästgifvare gården
428-435 Kuolajärvi Sn 14 /VII på blommande Ledum palustre, vid Sallajärvi
436-442 Kuolajärvi Sn 14 /VII dels vid stranden, dels ifrån Sallajoki
443 (Saknas)
444-445 Kuolajärvi Sn 14 /VII under nerfallna Salix löf på en vägkant

User login

Languages