n1-142.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
280-281

[s] 280

Coleoptera
Kemi Lappmark, R. Enwald 1882

536 Kuolajärvi Sn 26 VI Sallatunturi inom fjällregion
537-538 Kuolajärvi Sn 26 VI Sallatunturi i en vattensamling inom björkregion vid gränsen till fjällregion
539-545 Kuolajärvi Sn 26 VI på en gungfly mosse
546 Kuolajärvi Sn 26 VI under nerfallna blad i en djup granskog
547-550 Kuolajärvi Sn 26 VI vid gästgifvare gården
551-576 Kuolajärvi Sn 27 VI vid gästgifvare gården under stenar på torra sandiga lokaler
577-636 Kuolajärvi Sn 28 VI vid gästgifvare gården under stenar på torra sandiga lokaler
637-677 Kuolajärvi Sn 28 VI vid gästgifvare gården i spillningshögar
678-679 Kuolajärvi Sn 28 VI kyrkobyn på en sandig väg i en tallskog
680-696 Kuolajärvi Sn 28 VI kyrkobyn dels på Carices vid en bäck, dels på blad af Salix lapponum, phylicifolia och glauca
697 Kuolajärvi Sn på en mosse
698-722 Kuolajärvi Sn 28 VI kyrkobyn, med såll under nerfallna Salix-blad och granbarr på kanten af en fuktig äng vid en djup granskog

[s] 281

Coleoptera
Kemi Lappmark, R. Enwald 1882

723 Kuolajärvi Sn 28 VI kyrkobyn på Salices
724-753 Kuolajärvi Sn 28 VI dels från Sallajärvi, dels från en deri fallande bäck med lösa gyttgiga med Carex vesicaria och Equisetum limosum bevuxna stranden, några togas i en mindre vattensamling i en granskog
754 Kuolajärvi Sn 29 VI på en äng nära kyrkan
755-782 Kuolajärvi Sn 29 VI under stenar, dels invid kyrkan, dels invid gästgifvare gården
783-786 Kuolajärvi Sn 29 VI på Salices förnämligast lapponum
787-788 Kuolajärvi Sn 29 VI på en sandig flodstrand
789-809 Kuolajärvi Sn 29 VI ifrån ån under prestgården
810-832 Kuolajärvi Sn 29 VI under stenar vid gästgifvare gården
833-858 Kuolajärvi Sn 30 VI på fjället Rohmoia i vatten
859-894 Kuolajärvi Sn 30 VI under nerfallna löf och blad af Salices på en fuktig flodstrand
995-996 Kuolajärvi Sn 30 VI på en torr äng
997-999 Kuolajärvi Sn 30 VI på Salix nigricans (?)

XML file: 

User login

Languages