n1-141.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
278-279

[s] 278

Coleoptera
R. Enwald 1882 Kemi Lappmark

278-280 Kuusamo, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på gårdsplan
281-282 Kuusamo, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI fångade i flygten.
283 Kuusamo, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI under en sten på stranden af Ala-Kitkajärvi.
284-293 Kuusamo, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på väggen af en nyss upptimrad stuga.
294-298 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 22/VI på gården.
299-304 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 22/VI fångad i flygten i solskenet.
305-306 Kuusamo sn, Kitkajärvi, VirranniemiSalices förnämligast lapponum och nigricans.
307-327 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 22/VI på en med Carices bevuxen under flödvatten till en del liggande äng.
328-329 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 22/VI under uppkastade Equisetum fluviatilis på en fuktig starräng.

[s] 279

Coleoptera
R. Enwald 1882 Kemi Lappmark

330-336 Kuusamo, Kitkajärvi, Virranniemi 22/VI i mindre vattensamlingar i en djup granskog med löst gyttjigt botten.
337 Kuusamo, Kitkajärvi, Virranniemi 22/VI
338-355 På vägen mellan Ollila hemman i Kuusamo sn och Hautajärvi hemman i Kuolajärvi sn 23/VI
356-362 Kuolajärvi sn 24/VI på den sandiga stranden af Kallunkijärvi sjö vid den lika benämda gården.
363 Kuusamo sn Ollila hemman 25/VI på gården
364-491 Kuolajärvi sn 25/VI i små vattensamlingar i granregion med löst gyttjigt botten; på stranden sphagnum. -(gungfly)!
492-522 Kuolajärvi sn 26/VI dels under stenar, dels under dynghögar vid gästgifvare gården.
523-527 Kuolajärvi sn 26/VI på en sandig äng i en tallskog.
528-530 Kuolajärvi sn 26/VI vid gästgifvare gården.
531-533 Kuolajärvi sn 26/VI på blad af Salix lapponum.
534-535 Kuolajärvi sn 26/VI på Pinus silvestris på en massa

XML file: 

User login

Languages