n1-140.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
276-277

[s] 276

Coleoptera
R. Enwald 1882 Kemi Lappmark

(Hvita tryckta numrar för alla ordningar)
Coleoptera.

1-37 Pudasjärvi sn 14/VI på stranden af Iijoki under uppkastade spånor; fuktigt ställe.
38 Pudasjärvi sn 14/VI på stranden af Iijoki under uppkastade spånr; fuktigt ställe.
39 Pudasjärvi sn 14/VI på en gård.
40-45 Pudasjärvi sn 14/VI på stranden af Iijoki under uppkastade spånor.
46-48 Pudasjärvi socken 14/VI i Iijoki
49-68 Pudasjärvi sn 14/VI på stranden af Iijoki under uppkastade spånor.
69 Pudasjärvi sn 14/VI på Betula rana [sic]
70-81 Pudasjärvi sn 14/VI i Iijoki.
82-83 Pudasjärvi sn 14/VI under spånor på stranden af Iijoki
84-94 Pudasjärvi sn 14/VI i från Iijoki
95-146 Pudasjärvi sn 15/VI på den sandiga stranden af Iijoki
147-149 Pudasjärvi sn 15/VI fr. Iijoki
150-154 Pudasjärvi sn 15/VI på Salix buskar nära stranden af Iijoki.
155-165 Pudasjärvi sn 15/VI
166-167 Saknas
168-171 Kuusamo sn 20/VI i en barrskog nära Jäkäläniemi hemman vid Yli-Kitka järvi

[s] 277

Coleoptera
R. Enwald 1882 Kemi Lappmark

172 Kuusamo sn 20/VI räddad ur sjönöd från Kitkajärvi
173-176 Kuusamo sn 20/VI 147 [sic] på väggen i Kesäniemi hemman; Kitka, 175-176 på samma gårds gårdsplan.
177-234 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 20/VI på den sandigt steniga stranden af Ala-Kitkajärvi
235 Kuusamo sn, Kitkajärvi 20/VI nära stranden på en stranden [??]
236 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Jäkäläniemi 20/VI under barken af en på stranden liggande tallstock.
237-238 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 20/VI
239 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Jäkäläniemi 20/VI
240 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på gården
241 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på Salix.
242-257 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på ett gyttgigt sankt kärr.
258-259 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI i mindre vattensamlingar i en djup granskog.
260-268 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på Salix lapponum och nigricans
269-274 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på en öppen fältbacke i en torr tallskog i solskenet.
275-277 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI

XML file: 

User login

Languages