n1-139.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
274-275

[s] 274

Öfriga insektordningar
R. Enwald 1881 Norra Karelen

107-110 Joensuu 7/VI under stenar på en sved;jordmånen något fuktig.
111 Eno socken 12/VI under nerfallna allöf på ett något fuktigt ställe
112 Eno socken 15/VI under nerfallna björk och allöf.
113-111 Eno socken 16/VI blommande Caltha palustris och Carices på en fuktig äng
116 Eno socken 16/VI i en sandgrop i solbaddet.
117-118 Kontiolaks socken 17/VI på den sandiga flaska[?] stranden af Höytiäinen.
119 Joensuu 18/VI på blommande Ribes grossularia
120-135 Eno socken 20/VI krypande på Equisetum limosum i en mindre vattensamling.
136-140 Eno socken 20/VI tagna sent på aftonen vid stranden af Pielis elf
141 Nurmis socken 24/VI inne i rummet på fönsterkarmen.
142-145 Nurmis socken 25/VI
146 Nurmis socken 28/VI från Apotheks fönstret
147-148 Pielis socken 30/VI
149 Nurmis socken 28/VI

[s] 275

Öfriga insektordningar
R. Enwald 1881 Norra Karelen

150-151 Leppävirta socken 15/VII på blommande Umbellater (Myrrhis odorata och Cerefolium silvestris[sic]
152 Leppävirta socken 17/VII på en åkerren
153 Leppävirta socken 20/VII
154 Leppävirta socken 22/VII
155-156 Leppävirta socken 3/VIII på en äng.
157 Leppävirta socken 8/VIII på Equisetum fluviatile limosum.
158-159 Leppävirta socken 18/VIII under sen sten.
160-163 Leppävirta socken 20/VIII
164-166 Leppävirta socken 21/VIII på blommande Angelica silvestris.
167-169 Leppävirta socken 21/VIII på en sved.

XML file: 

User login

Languages